Riimi

Runosbackens allaktivitetshus

Runosbacken allaktivitetshus Riimi.

Stoltgatan 9, 20360 Åbo

040 341 7233 Församlingssekreteraren, bokningar av kyrksalen för andra begivenheter än kyrkliga förrättningar

040 341 7253 Gravkontor, mån–fre kl. 9–14

285

Riimi är ett allaktivitetshus som färdigställdes på Runosbacken våren 2024, i vilket det bland annat ordnas församlingens och Åbo stads aktiviteter.

De lokaler församlingen använder i allaktivitetshuset är kyrksalen, stora församlingssalen, lilla församlingssalen, diskussionsrummet Marjatta, klubblokaler, lokaler för öppen småbarnspedagogik, allaktivitetssalen, bandlokalen, ungdomslokalen samt mottagningsutrymmena för diakonin. Riimi används också av scouterna i S:t Marie.

Verksamheten i Riimi inleds i maj 2024.

Personantalen i lokalerna:

 • Kyrksalen: 200 personer sittande i rader
 • Stora församlingssalen: 85 personer sittande i rader
 • Lilla församlingssalen: 35 personer
 • Klubblokalerna: Kyllikki och Kullervo 30, Aino och Ahti 20 samt Tapio 15 personer

Kyrksalen och stora församlingssalen kan vid behov förenas till ett stort utrymme, som då har plats för 285 personer som sitter i stolsrader.

Uppgifter om de övriga lokaler som hyrs ut i Riimi återfinns på Åbo stads webbplatsÖppna länk i ny flik.

Öppettider och bokningar

Församlingens lokaler i Riimi är öppna i samband med begivenheter eller enligt överenskommelse. Lokaler för dop, vigslar, välsignelse av äktenskap och begravningar kan bokas för förrättningar som ordnas tidigast 15.6.2024.

Bokning av kyrksalen:

 • För vigslar och dop kan kyrksalen i Riimi bokas genom bokningsservicen.
 • För begravningar bokas kyrksalen genom gravkontoret. 
 • Bokningar av kyrksalen för vilket annat bruk som helst än kyrkliga förrättningar och församlingsbegivenheter måste alltid göras genom församlingssekreteraren, tfn 040 341 7233. 

Bokning av andra lokaler:

 • För dopkaffe och minnesstunder bokas lokalerna genom församlingens vaktmästare, tfn 040 341 7071.
 • För andra än kyrkliga förrättningar kan lokalerna i Riimi med undantag för kyrksalen även bokas via Timeworks-systemet från och med 6.5.2024 (länk till systemet läggs till sidan senare).

Kyrkliga förrättningar är dop, vigsel till äktenskap, välsignelse av äktenskap och jordfästning.

Riimi som festlokal

För familjefester är den stora och lilla församlingssalen bäst lämpade. Klubbrummen passar också exempelvis för födelsedagsfester för barn. Dop, vigslar och välsignelser av äktenskap ordnas i kyrksalen. Man kan också hålla begravningar i huset: jordfästning och minnesstund.

Kostnader

Det är gratis att ordna en dopförrättning och dophögtidlighet i församlingssalarna vad gäller de tre första timmarna. För den överskridande tiden uppbärs timdebitering. För ordnandet av övriga tillställningar uppbärs följande ersättningar:

 • lilla församlingssalen vardagar 15 €/timme kl. 9–20, på veckoslut 25 €/timme kl. 9–20
 • stora församlingssalen vardagar 25 €/timme kl. 9–20, på veckoslut 80 €/timme kl. 9–20
 • samköket (stora evenemang och catering) vardagar 30 €/timme kl. 9–20, på veckoslut 50 €/timme kl. 9–20
 • hyra av bordduk 5 €/st.

Priserna fastslås i april 2024.

Ankomst och parkering

Man kör till Riimis parkeringsplatser från Stoltgatans sida. Det finns två utmärkta parkeringsplatser för rörelsehindrade på parkeringsområdet. Dessutom finns det både på Friskstigens och Piparestigens sida en parkeringsplats för rörelsehindrade. Det finns rutter för angöringstrafik för rörelsehindrade till varje huvudingång. Den kortaste vägen till kyrksalen, församlingssalarna och diakonimottagningen är från dörr E2 på Friskstigens sida. 

Man kommer också behändigt till Riimi med allmänna transportmedel. På grund av det begränsade antalet parkeringsplatser rekommenderar vi dem, att gå eller cykla. Uppgifter om bussarnas tidtabeller och rutter återfinns på Åbo stads tjänst.

Tillgänglighet: Hinderfri

 • hinderfri parkering
 • hinderfria inomhusutrymmen
 • lättillgänglig för rörelsehindrade
 • lättillgänglig för synskadade
 • WC för rörelsehindrade på vardera våningen. WC-utrymmena har ett system för begäran om hjälp.
 • induktionsslinga för personer med dålig hörsel i kyrksalen och vardera församlingssalen
 • orienteringstavlor med punktskrift, på 1 våningen en reliefkarta över byggnaden

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

040 341 7011 dop- och vigselbokningar, må–fre kl. 9–15

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hiss Hiss
Hörselslinga Hörselslinga
Information Information
Synnedsatta har beaktats Synnedsatta har beaktats
Skyltar i punktskrift Skyltar i punktskrift
Parkering Parkering
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Plats för barnvagn Plats för barnvagn
Rymlig hiss Rymlig hiss
Toalett Toalett