Musikglädje!

Åbo domkyrka erbjuder en unik miljö för musiken. Kyrkomusiken har ekat i domkyrkans valv i århundraden och där kan man uppleva både en församlingsgemenskap och helig närvaro via musiken. Musiken är det osynliga språket som kan ge kraft i vardagen för både den som själv utövar och den som lyssnar. Gudstjänsten ger möjlighet till ett mångsidigt musicerande för församlingens olika körer och musiker.

Välkommen med!

Körsång ger livskvalitet!

Åbo svenska församling vill ge möjlighet till var och en att delta i musikutövandet. Gudstjänsterna inbjuder till ett mångsidigt musicerande för församlingens olika körer och musiker. Åbo har ett livligt körliv och alla svenska körer i staden är välkomna att delta i församlingens högmässa.

Församlingen har barnkörer samt en kör för vuxna; Åbo Svenska Kyrkokör. 

För intresserade är det bara att kontakta församlingens kyrkomusiker.

Orgelfasaden i Åbo domkyrka
kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Åbo Svenska Kyrkokör

kantor
Åbo svenska församling
Aurakatu 18
20100 Turku
församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO