Musik

Åbo svenska församling har en lång historia av ett rikt musikliv. Här har det sjungits, och sjungs, i knattesammanhang, barnkörer, kyrkokörer och olika sånggrupper. Orgelmusiken genomsyrar varje gudstjänst och högmässa. Musiken sprider glädje under vigslar och dop och finns som tröst och stöd vid jordfästningarna. Körernas medverkan i både högmässorna liksom i musikevenemang är något som inte bara skapar en guldkant på tillvaron, den för också oss församlingsbor samman. Vill du ta del av utbudet och medverka i någon grupp är det bara att ta kontakt med kantorerna i församlingen.

Konserter ordnas under höst-, och vårterminen, dessa är ofta till förmån för någon välgörenhet.

Välkommen med att sjunga och spela till Herrens ära!
 

Domkyrkans orgel, spanska trumpeter (foto: MaD)

Ta kontakt

kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

tjänstledig fram till 19.4.2023

församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO