Musik till högtid och till vardag

Åbo domkyrka erbjuder en unik miljö för musiken. Kyrkomusiken har ekat i Domkyrkans valv i århundraden och där kan man uppleva både en församlingsgemenskap och helig närvaro via musiken. Musiken är det osynliga språket som kan ge kraft i vardagen för både den som själv utövar och den som lyssnar.

Församlingen har ett rikt musikliv som innefattar både körer, konserter och musikgudstjänster. Konserter ges i Aurelia och i kyrkorna i Åbo. Musiken ljuder till förmån för välgörenhet t. ex. via Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet samt på våren via insamlingen Gemensamt Ansvar. Orgelkonserter ges främst i Domkyrkan.

Gudstjänsterna ger möjlighet till ett mångsidigt musicerande för församlingens olika körer men också för gästande körer, solister och grupper av olika slag.  Välkommen med att sjunga och spela till Herrens ära!

 

Domkyrkans orgel, spanska trumpeter (foto: MaD)
Domkyrkan

Ta kontakt

kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
tf. kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO