Musik

Åbo svenska församling har en lång historia av ett rikt musikliv. Här har det sjungits, och sjungs, i knattesammanhang, barnkörer, kyrkokörer och olika sånggrupper. Orgelmusiken genomsyrar varje gudstjänst och högmässa. Musiken sprider glädje under vigslar och dop och finns som tröst och stöd vid jordfästningarna. Körernas medverkan i både högmässorna liksom i musikevenemang är något som inte bara skapar en guldkant på tillvaron, den för också oss församlingsbor samman. Vill du ta del av utbudet och medverka i någon grupp är det bara att ta kontakt med kantorerna i församlingen.

Konserter ordnas under höst-, och vårterminen, dessa är ofta till förmån för någon välgörenhet.

Välkommen med att sjunga och spela till Herrens ära!
 

Noter
Orgelpipor

Ta kontakt

kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO