Retreat för lärare och småbarnspedagoger

En tyst retreat för lärare och småbarnspedagoger har ordnats  i Tammilehto både hösten 2022 och 2023. Planer finns för att också hösten 2024 kunna erbjuda en retreat för samma målgrupp. Så här har inbjudan sett ut:

Längtar du efter tystnad och en plats i naturen där du kan ta en paus från vardagen som ofta präglas av hög ljudvolym, stort ansvar och ett ständigt informationsflöde? För dig som i ditt arbete ska finnas till hands för många, kan det vara välkommet att få dra sig tillbaka för ett par dagar, för att njuta av tystnad, vila, god mat och fridfull natur. 

I den kristna traditionen har vi ett namn för den gåvan - retreat. Detta kan även vara en period av att öva oss på stillhet, vila och tystnad - tillsammans med andra.

Under retreaten får vi möjlighet att träna sinnena med resurser från kyrkornas långa tradition. Det kan ske till exempel genom att vi stannar upp och blir närvarande för Guds godhet i naturen. Att stanna upp och tona in kommer inte alltid per automatik. Det är därför vi kommer samman för att rikta oss mot en annan frekvens - vi vill möjliggöra upptäckten av en ständig närvaro av kärlek - en grundton av välvilja.

Under helgen landar vi i stunden, platsen och tystnaden. Till retreatens väsen hör att allt program är frivilligt. Vi kommer att få pröva på många små sätt på vilket den kristna kyrkan har lärt ut praktiker av närvaro under de senaste 2000 åren. Du kan delta i stunder av tyst bön/meditation och läsningen av psaltartexter. I programmet ingår vägledda samtal, skapande aktiviteter genom bild, ord och rörelse, en kort pilgrimsvandring, bastubad, god mat och firandet av nattvard. Den som önskar kan också boka tid för enskilt samtal med retreatledaren.

Varje deltagare har eget rum med dusch och WC, lakan och handduk ingår. Vi har ingen närmare presentation av varandra när vi inleder retreaten på fredag kvällen. Innan vi går in i tystnaden samlas vi och går i genom programmet och praktiska saker. Under retreaten finns mycket egen tid för vila, läsning eller att röra sig utomhus. Ta med dig bekväma och varma kläder, yllesockor eller inneskor och utomhuskläder anpassade till vädret. Vi tar hänsyn till dina dietönskemål som du angett i samband med anmälningen.

Enheten för kyrkans fostran (Kasvis) inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet står för merparten av kostnaderna. Hösten 2023 var deltagaravgiften 30 euro. Max 16 deltagare.

Tag kontakt