Barnhörna

Barnhörnan fungerar som en söndagsskola under högmässan i Domkyrkan. Den ordnas varje söndag kl. 12 under skolåret. 

Barnfamiljerna blir välkomnade vid ingången, de får information om barnhörnan och barnen välkomnas till barnhörnan i Agricola kapellet. Barnhörnans program består av en Godly Play-berättelse samt av barnens eget arbete runt berättelsen. Det egna arbetet kan vara en målning, något pyssel, modellera eller det som barnet just då vill arbeta med.

Vi avslutar programmet i barnhörnan till nattvarden, vi vill ge familjerna möjlighet att tillsammans gå till nattvardsbordet.

Välkomna till barnhörnan för att förundras med oss!

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO