Barnhörna

Barnhörnan fungerar som en söndagsskola under högmässan i Domkyrkan. Den ordnas varje söndag kl. 12 i september - maj.
Barnfamiljerna får komma till Agricolakapellet, där de får information om barnhörnan och barnen välkomnas in.

Barnhörnans program består tre gånger i månaden av en Godly Play-berättelse med Mari Nurmi samt av barnens eget arbete runt berättelsen. Det egna arbetet kan vara en målning, något pyssel, modellera eller det som barnet just då vill arbeta med.
Vi avslutar programmet i barnhörnan till nattvarden, vi vill ge familjerna möjlighet att tillsammans gå till nattvardsbordet.
En gång i månaden är det en frivillig som leder barnhörnan, där ingår bibelberättelse samt pyssel.

Välkomna till barnhörnan för att förundras med oss!

 

Barnaltarskåpet i Åbo domkyrkans Agricola kapell. Barnhörnensbarn och ledare sitter på golvet.
Agricola kapellet i domkyrkan. Barnaltartavlan om julens händelser. Ett barn står framför altartavlan.

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO