S:t Karins

Visste du att en växande andel av församlingens medlemmar bor i S:t Karins! Därför är det en självklarhet att en del av församlingens verksamhet också ska finnas i S:t Karins. Du är varmt välkommen med i verksamheten! I S:t Karins ordnas följande grupper och tillfällen för personer i olika åldrar: 

Har du tankar och idéer om verksamheten, vill du komma med som frivillig? Ta gärna kontakt med kaplan Malena Björkgren
 

Gul ritad soffa

Tag kontakt

kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlings- och informationssekreterare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO