UK - Ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar är en slags riksdag för församlingsaktiva ungdomar i Borgå stift där man diskuterar och fattar beslut om ärenden som ungdomarna upplever är viktiga. Alla församlingar och ombud har möjlighet att skicka in förslag på ärenden som man önskar att behandlas på Ungdomens kyrkodagar.

Ungdomens kyrkodagars program består förutom plenum (det vill säga då ärendena behandlas) av utskottsarbete, caféhäng, temagrupper, konserter, mässor, andakter, människomöten, matköer och annat skoj! 

Ungefär 200 personer deltar årligen i Ungdomens kyrkodagar. Åbo svenska församling får sända 12 ombud och 3 suppleanter. För att komma med måste man vara konfirmerad och 15-30 år gammal. Det är gratis för dig att delta.

Ungdomens kyrkodagar 2022 ordnas 20-23.1.2022 på Lärkkulla i Karis.  Läs mer om UK: https://evl.fi/ungdomenskyrkodagar (länken leder till en annan webbplats).

Ungdomens kyrkodagar är superkul och många deltar gärna år efter år!

Ungdomar som röstar genom att hålla upp sina röstkort.

Ta kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO