S:ta Katarina begravningsplats

Gråstenkyrka, gravstenar framför.

Kyrkovägen 46, 20540 Åbo

040 341 7545 arbetsledare

S:ta Katarina begravningsplats ligger intill S:ta Katarina kyrka (tidigare även känd som S:t Karins kyrka). Kyrkan nämns första gången i urkunderna år 1309. Dagens stenkyrka byggdes åren 1450–1480.

Begravningsplatsen kring kyrkan var ursprungligen rätt liten. Man upphörde med begravning inne i kyrkan år 1795 och sedan dess har begravningsplatsen utvidgats till mer än 5 hektar.

På sandmoarna i det område där begravningsplatsen ligger finns också en gravgård från sen järnålder, vikinga- och korstågstiden. Utgrävningar daterar de gravarna till brytningsperioden mellan hednisk tro och kristenhet på 1000-1100-talen.

Det viktigaste minnesmärket på begravningsplatsen finns på prokuratorn och statsrådet Matthias Calonius' (d. 1817) grav. Minnesmärket påminner om en sarkofag och bekostades i tiden genom en medborgarinsamling som även tsar Alexander I deltog i.

På begravningsplatsen finns också domprosten och kyrkoherden Jacob Gadolins gravkapell i tegel från år 1789, ett gravkapell som Ispois gårds ägare Arndt Winter lät bygga år 1791 och Åbo Akademis boktryckare Johan Frenckells släktgrav från år 1818.

Hjältestatyn har skulpterats av Jussi Vikainen.

Den moderna minneslunden har ritats av arkitektbyrån Laiho-Pulkkinen-Raunio. S:ta Katarina kyrkas klockstapel byggdes år 1826 och jordfästningskapellet efter ritningar av arkitekt Ingvald Serenius år 1929.

Karta över S:ta Katarina begravningsplats (pdf)Öppna länk i ny flik

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett