Stödgrupp för sörjande

När man har drabbats av en nära anhörigs bortgång har man förutom de enskilda samtalen också möjlighet att delta i en sorgekurs. Det innebär att man träffas regelbundet under en bestämd tid tillsammans med en präst och en diakon samt med andra sörjande.

Mera information om sorgekursens innehåll och tidpunkter ger

  • Maria Wikstedt, församlingspastor tfn. 040 341 7463

 

Kynttilä pöydällä. Kuvituskuva.