Kustö kyrka

Kustö kyrka.

Linnanrauniontie 157, 21620 Kustö

040 341 7177 vaktmästare

040 341 7312 bokningar, förutom dop eller vigsel

135

Öppettider och bokning

Kyrkan är öppen i samband med evenemang. 

Man kan boka lokaliteterna för dop eller vigsel genom att kontakta Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets bokningsservice på numret 040 341 7011. För andra evenemang vänligen kontakta S:t Karins församlings församlingssekreterare på numret 040 341 7312.

Kustö kyrka som festplats

Kyrksalen i Kustö kyrka rymmer 135 personer. För familjefester och begravningar kan man höra sig för hos S:t Karins församling om församlingens lokaliteter.

Historia

Kustö har varit en del av en större värld sedan 1300-talet. Biskopsborgen med tillhörande gård i öns östra del hörde till landets administrativa centra på 1300-talet. Under reformationsåren revs borgen, men gården blev underställd Åbo slott och senare ämbetsbostad för befälhavaren för den finländska krigsmakten.

På 1700-talet drabbade stora ofreden också Kustö och liksom det övriga Finland genomgick man tre krig och två ryska ockupationer. Trots det ville Kustöborna bygga en ny kyrka åt sig. Tidens ideologier påverkade skärgårdskyrkan: byggnaden visar tecken på det dekorativt gustavianska, men präglas också av antikens enkelhet och upplysningens förståndsideal.

Kustö kapellförsamling grundades år 1653. Därefter byggde öns bönder en träkyrka på kyrkbacken. Vilken form kyrkan hade vet vi inte, men det är känt att den hade förfallit i slutet av 1700-talet.

Dagens skärgårdskyrka är från år 1792. Kyrkan reparerades i nygotisk stil 1899-1900. Byggnaden restaurerades åren 1973–1974 under ledning av arkitekt Pekka Pitkänen och under Museiverkets överinseende.

Parkeringsplatser

På gården till Kustö kyrka finns parkeringsplatser. Man kan också ta sig till Kustö kyrka med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajtÖppna länk i ny flik (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

  • Tillgänglig för personer med rörelsehinder.
  • Tillgänglig för blinda.
  • Induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel.

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

040 341 7011 dop- och vigselbokningar, må–fre kl. 9–15

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Könsneutral toalett Könsneutral toalett
Toalett Toalett
Piano/flygel
Ljudanläggning
Dopfunt