Avfallssortering på begravningsplatserna

På Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets begravningsplatser sorterar besökarna det avfall som uppstår i samband med besök på begravningsplatsen enligt följande:

  • brännbart avfall (bl.a. förpackningsavfall, plastdelarna från gravljus, trasiga kärl för snittblommor, blomkrukor i plast samt papp)
  • bioavfall (bl.a. vissnade blommor, tall- eller grankvistar samt kransar)
  • metallavfall (bl.a. gravljusens metallhattar, lyktor i metall som tas ur bruk)
  • glasavfall (bl.a. ljuslyktor i glas)

LED-ljus är SER-avfall och batterier problemavfall. Dem bör de anhöriga ta med sig från begravningsplatsen och föra till insamlingar för elektronikavfall respektive problemavfall.

Gravlyktorna hemma över sommaren

De gravlyktor som placeras vid gravar under vintern är bra att förvara hemma under sommaren. Ta hem lyktorna senast till morsdag så att de inte orsakar besvär när begravningsplatsen sätt i skick på våren.