Gravtäckning, iståndsättning och minnesmärken

Vid kistbegravning fylls graven nuförtiden inte genast igen, utan täcks med en kransstomme. Ifall de anhöriga vill kan de själva fylla graven med sand så att kistan blir täckt. Det kommer man i så fall på förhand överens om med kyrkliga samfällighetens gravkontor genom att ta kontakt med kundtjänsten för gravskötsel.

Efter begravningen fyller de anställda vid begravningsplatsen graven senare samma dag. På fredagar, lördagar och under köldperiod fyller man graven så mycket att kistan inte är synlig. Slutligt fylls graven den första eller andra vardagen efter begravningen.

Vid kistbegravning bör de anhöriga se till att minnesmärket på graven, t.ex. gravstenen, flyttas undan i god tid, men senast fredagen veckan före den vecka då jordfästningen äger rum genom att komma överens om det med ett stenhuggeri eller en privat begravningsbyrå.

Om begravningen äger rum på vintern avlägsnas blommorna från graven först på våren då gravarna iståndsätts. Om de anhöriga önskar kan de själva avlägsna begravningsblommorna från graven redan tidigare.

Blomrabatten på graven får inte förses med kanter av lösa föremål, som stenar eller lister i plast eller plåt. En sockel med urtag för blommor är den enda tillåtna kanten.

När man skaffar en ny gravsten bör man beakta bl.a. bestämmelserna om storleken på en minnesvård. I allmänhet känner tillverkarna av gravstenar väl till dessa.

På frågor om gravvårdar svarar gravkontorets chef, tfn 040 341 7512