Bröllopsnatten för första gången i Åbo domkyrka

Vill ni gifta er enkelt och utan stress? Nu kan ni göra det på Bröllopsnatten i Åbo domkyrka.

Bröllopsnatten ordnas för första gången i Åbo domkyrka 6.8.2022. Vi erbjuder vigseltider med 30 minuters mellanrum, fr.o.m. kl. 19.30 till midnatt. Kl. 20.30 och kl. 23.30 kan flera, högst tre, par vigas samtidigt vid huvudaltaret. Vigslar garanteras på finska, svenska och engelska. Bröllopsnatten ordnas av församlingarna i Åbo och S:t Karins.

Par vigs både vid huvudaltaret och i Skarpskyttekapellet. Ni kan välja stället som passar er. Vigslarna är relativt små, men gästerna är välkomna. Anmälningen öppnas på måndagen, 16. maj kl. 18 även på svenska. Se länken nedan. Anmälningen stängs den 3 juli.

Har du frågor?

Du kan kontakta församlingpastor Maria Wikstedt, tel. 040 3417 463, Anna-Kaisa Kallio (anna-kaisa.kallio@evl.fi) fram till den 26 jun och. 26.6 -3.7 Sofia Flinck (sofia.flinck@evl.fi).

Åbo domkyrkas kyrksal

Vad är Bröllopsnatten?

Bröllopsnatten är ett unikt vigselevenemang där flera par vigs under samma kväll. På Bröllopsnatten är allt från musik till servering av något smått färdigt ordnat. Vid behov kan vi ordna vittnen, men även era egna gäster är välkomna.

Allt ni behöver är

  • din blivande äkta hälft och era ringar
  • hinderslöshetsintyg
  • båda parternas identitetsbevis.

På Bröllopsnatten kan man också få ett tidigare ingått äktenskap välsignat.

Hur kan jag anmäla mig?

Elektronisk anmälan till Bröllopsnatten senast 3.7.2020. 

Anmälningen sker via denna länk https://www.lyyti.in/Haayo_2022_3398/seÖppna länk i ny flik

Var får jag hinderslöshetsintyg?

Hinderslöshetsintyget måste beställas minst en vecka före vigseln. Man kan sätta igång hindersprövningen elektroniskt på hindersprovning.fiÖppna länk i ny flik eller genom att fylla i en blankett på kyrkliga samfällighetens centralregister. Av hinderslöshetsintyget bör det framgå att

  • båda parterna hör till kyrkan
  • åtminstone den ena är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan
  • den som är lutheran har gått i skriftskola

På hinderslöshetsintyget finns uppgifter om att man har gått skriftskolan. Om den uppgiften av någon orsak fattas bör du dessutom be församlingen om ett ämbetsbevis som bevisar att skriftskolan är avklarad. Centralregistret ger närmare uppgifter vid behov.

Utan ett i kraft varande hinderslöshetsintyg med de uppgifter som nämndes ovan kan ett par inte vigas. Kom ihåg att ta med intyget/intygen till Bröllopsnatten!

Om ni har vigts hos magistraten bör ni be om en vigselattest hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och ta den med er.

» Läs mer om hindersprövning för äktenskap