Marjo Danielsson

kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Sofia Liljeström

församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Nicholas Söderlund

tf. kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO