Församlingarnas kyrkböcker hjälper släktforskare

I Åbo regioncentralregister finns kyrkböcker från de församlingar som funnits inom den nuvarande samfällighetens område från och med cirka år 1860. Äldre kyrkböcker förvaras i Riksarkivet, Åbo-enhetenÖppna länk i ny flik (länken leder till en annan webbplats). Nuförtiden behandlas kyrkböckerna endast via elektronisk data- och bildmaterial. Regioncentralregistret har tillgång till detta material också gällande Gustavs, Letala, Lundo, Nousis, Reso, Somero och Tövsala församlingar.

För släktforskning får man information genom att beställa den skriftligt.

I samfälligheten betjänas släktforskare av centralregistret som utfärdar avgiftsbelagda intyg för släktforskning. Släktforskning görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan leveranstiderna ibland vara långa. Du kan ringa centralregistret och fråga vad den beräknade leveranstiden är.

Centralregistret har information om följande församlingar:

 • Aura församling (anslutits till Lundo församling år 2021)
 • Gustavs församling
 • Henriksförsamlingen i Åbo (från och med 1963)
 • Kakskerta församling (anslutits till Martinsförsamlingen i Åbo år 1959)
 • Katarinaförsamlingen i Åbo (från och med 1991)
 • Kustö församling (anslutits till S:t Karins församling år 1954)
 • Letala församling
 • Lundo församling
 • Martinsförsamlingen i Åbo (från och med 1921)
 • Mikaelsförsamlingen i Åbo (från och med 1921)
 • Nousis församling
 • Patis församling
 • Pikis församling
 • Reso församling
 • S:t Karins församling
 • S:t Marie församling
 • Somerniemi församling (anslutits till Somero församling år 2007)
 • Somero församling
 • Tarvasjoki församling (anslutits till Lundo församling år 2015)
 • Tövsala församling
 • Åbo domkyrkoförsamling (enda församlingen i Åbo fram till år 1921)
 • Åbo svenska församling (från och med 1921)

Att notera då man lämnar in ansökan om släktforskning

För att släktforskning ska kunna göras behövs tillräcklig information om huvudpersonen, alltså namn (även tidigare namn, om man känner till dem) och födelsedatum, gärna också födelseort.

Information om när huvudpersonen har flyttat till någon av församlingarna. Det är också bra att ge namnet på den församling som huvudpersonen har flyttat till.

Om huvudpersonen inte har flyttat eller man saknar informationen om flyttningen hjälper det också om man vet i vilken församling, by eller stadsdel huvudpersonen har bott. Födelseorten är inte alltid bästa möjliga utgångspunkten, eftersom man på 1900-talet ofta antecknade den verkliga födelseorten som födelsehemkommun, vilket inte nödvändigtvis var den ort där barnet och föräldrarna var skrivna.

Ange också i vilken omfattning information önskas, alltså hur många generationer framåt eller bakåt skall utredas och vilka släktförhållanden skall framgå.

Kostnader för släktforskning

Grundavgiften för ett intyg för släktforskning är 45 euro. Om forskningen kräver mer än 30 minuters arbete debiteras en tilläggsavgift på 20 euro för varje påbörjad 30-minutersperiod. Intyg som kostar mer än 80 euro skickas mot postförskott.

Mer information och beställningar

(24.11.2021) Vår släktutredningsservice är fortfarande överbelastad. Släktutredningarna är vår första prioritet. Därför kan vi inte för tillfället utfärda släktforskningar. Vi beklagar situationen. Observera, att om du har gjort släktforskningbeställningen år 2021, förblir den i kön om du inte annullerar den. Var vänlig och annullera beställningen, om du inte längre vill ha forskningen.

Centralregistrets telefontid är må-fre kl. 9–15 i numret 040 341 7229 (betjänar på svenska).

» Utprintbar blankett för beställning av släktforskning

Postadress: Åbo regioncentralregister, PB 922, 20101 Åbo

E-post: turku.keskusrekisteri@evl.fi