Församlingarnas kyrkböcker hjälper släktforskare

I Åbo regioncentralregister finns kyrkböcker från de församlingar som funnits inom den nuvarande samfällighetens område från och med cirka år 1860. Äldre kyrkböcker förvaras i Riksarkivet, Åbo-enhetenÖppna länk i ny flik (länken leder till en annan webbplats). Nuförtiden behandlas kyrkböckerna endast via elektronisk data- och bildmaterial. Regioncentralregistret har tillgång till detta material också gällande Gustavs, Letala, Lundo, Masku, Merimasku, Nousis, Nådendals, Reso, Rimito, Rusko, Somero, Säkylä-Kjulo, Tövsala och Virmo församlingar.

För släktforskning får man information genom att beställa den skriftligt. Vänligen fyll i och printa ut blanketten nedanför. Den kan även sändas skannad. Vi tar emot endast beställningar, som gjorts med kyrkostyrelsens blanketter.

Släktforskning görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan leveranstiderna ibland vara långa. Du kan ringa centralregistret och fråga vad den beräknade leveranstiden är.

Centralregistret har information om följande församlingar:

 • Aura församling (anslutits till Lundo församling år 2021)
 • Gustavs församling
 • Henriksförsamlingen i Åbo (från och med 1963)
 • Kakskerta församling (anslutits till Martinsförsamlingen i Åbo år 1959)
 • Karjala församling (anslutits till Virmo församling år 1977)
 • Katarinaförsamlingen i Åbo (från och med 1991)
 • Kjulo församling (anslutits till Säkylä-Kjulo församling år 2016)
 • Kustö församling (anslutits till S:t Karins församling år 1954)
 • Lemo församling (anslutits till Lemo-Villnäs församling år 1959)
 • Lemo-Villnäs församling (år 1959-2008 / anslutits till Masku församling år 2009)
 • Letala församling
 • Lundo församling
 • Martinsförsamlingen i Åbo (från och med 1921)
 • Masku församling
 • Merimasku församling
 • Mietois församling (anslutits till Virmo församling år 1977)
 • Mikaelsförsamlingen i Åbo (från och med 1921)
 • Nådendals församling
 • Nousis församling
 • Patis församling
 • Pikis församling
 • Reso församling
 • Rimito församling
 • Rusko församling
 • S:t Karins församling
 • S:t Marie församling
 • Somerniemi församling (anslutits till Somero församling år 2007)
 • Somero församling
 • Säkylä församling (anslutits till Säkylä-Kjulo församling år 2016)
 • Säkylä-Kjulo församling (från och med 2016)
 • Tarvasjoki församling (anslutits till Lundo församling år 2015)
 • Tövsala församling
 • Vahto församling (anslutits till Rusko församling år 2009)
 • Velkua församling (anslutits till Nådendals församling år 2005)
 • Villnäs församling (anslutits till Lemo-Villnäs församling år 1959)
 • Virmo församling
 • Åbo domkyrkoförsamling (enda församlingen i Åbo fram till år 1921)
 • Åbo svenska församling (från och med 1921)

Att notera då man lämnar in ansökan om släktforskning

För att släktforskning ska kunna göras behövs tillräcklig information om huvudpersonen, alltså namn (även tidigare namn, om man känner till dem) och födelsedatum, gärna också födelseort.

Information om när huvudpersonen har flyttat till någon av församlingarna. Det är också bra att ge namnet på den församling som huvudpersonen har flyttat till.

Om huvudpersonen inte har flyttat eller man saknar informationen om flyttningen hjälper det också om man vet i vilken församling, by eller stadsdel huvudpersonen har bott. Födelseorten är inte alltid bästa möjliga utgångspunkten, eftersom man på 1900-talet ofta antecknade den verkliga födelseorten som födelsehemkommun, vilket inte nödvändigtvis var den ort där barnet och föräldrarna var skrivna.

Ange också i vilken omfattning information önskas, alltså hur många generationer framåt eller bakåt skall utredas och vilka släktförhållanden skall framgå.

Kostnader för släktforskning

Grundavgiften för ett intyg för släktforskning är 55 euro fr.o.m 1.3.2023. Om forskningen kräver mer än 30 minuters arbete debiteras en tilläggsavgift på 25 euro för varje påbörjad 30-minutersperiod. Leveransavgiften är 5 euro i Finland. Gärna nämn på beställningsblanketten, om du vill begränsa forskningstiden.

Mer information och beställningar

Centralregistrets telefontid är må-fre kl. 9–15 i numret 040 341 7229 (betjänar på svenska).

Postadress: Åbo regioncentralregister, PB 922, 20101 Åbo
E-post: turku.keskusrekisteri@evl.fi

Utprintbar blankett för beställning av släktforskning (pdf)Öppna länk i ny flik

Om släktforskningen omfattar levande personers uppgifter, måste forskaren bifoga dataskyddsbeskrivning för släktforskningsregistret (pdf)Öppna länk i ny flik till beställningen.