S:t Karins kyrka och församlingscentrum

S:t Karins kyrka och församlingscentrum.

Voudinkatu 2, 20780 S:t Karins

040 341 7178 vaktmästare

040 341 7312 bokningar av kyrksalen, förutom dop eller vigsel

420

Öppettider och bokning

Kyrkan är öppen i samband med verksamhet och evenemang. Man kan boka kyrksalen för dop eller vigsel genom att kontakta Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets bokningsservice på numret 040 341 7011. För andra evenemang vänligen kontakta S:t Karins församlings församlingssekreterare på numret 040 341 7312.

Man kan boka andra utrymmen i församlingscentrum genom att kontakta vaktmästaren på numret 040 341 7178.

S:t Karins kyrka som festplats

I de många rummen i kyrkan och församlingscentret ordnas aktiviteter och bön för små och stora S:t Karinsbor. S:t Karins kyrkas kyrksal rymmer 420 personer.

S:t Karins församlingscentrum som festplats

För dop, konfirmationsfester, bröllop och födelsedagar eller minnesstunder kan man hyra församlingssalen i samband med S:t Karins kyrka. Där finns plats för cirka 100 personer.

De tre första timmarna av en dopfest är gratis för församlingens medlemmar.

I församlingssalen finns ett piano, ljudsystem (mikrofon för tal och högtalare), dataprojektor, vit duk samt CD-spelare.

Köket lämpar sig för servering i samband med olika evenemang. Det finns matservis och kaffekoppar för 100 personer. Kökslokaliteterna är professionella. Man bör separat komma överens om användning av lokaliteterna med vaktmästaren. Vaktmästaren ger också anvisningar om hur maskinerna används.

Historia

S:t Karins församling delades i två delar i januari 1991 i enlighet med gränsen mellan dåvarande S:t Karins kommun och Åbo stad. Det som hade varit S:t Karins kyrka blev kyrka i Katarina församling i Åbo och man började kalla kyrkan för S:ta Katarina kyrka. Hovirinta församlingscentrum i S:t Karins blev S:t Karins nya kyrka.

Byggnaden har ritats av Arkitektbyrå Pitkänen-Laiho-Raunio. Den ljusa interiören i byggnadskomplexet i rödtegel präglas av användningen av olika trämaterial. Även den lidande Kristus på altarväggen består av träelement i olika nivåer, former och färger.

Kyrkotextilierna har formgetts av textilkonstnären Raija Rastas.

Församlingscentret invigdes 28.12.1980. Till kyrka vigdes kyrksalen 6.1.1991.

Parkeringsplatser

Det finns gott om avgiftsfri parkering intill S:t Karins kyrka. På kyrkans gård finns dessutom en handikappvänlig parkeringsplats. Man kan ta sig till S:t Karins kyrka och församlingscentrum med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajtÖppna länk i ny flik (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

  • Tillgänglig för personer med rörelsehinder.
  • Tillgänglig för blinda.
  • Handikapptoalett finns.
  • Kyrksalen är försedd med induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel.

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

040 341 7011 dop- och vigselbokningar, må–fre kl. 9–15

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselnedsatta har beaktats Hörselnedsatta har beaktats
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Lekhörna Lekhörna
Information Information
Parkering Parkering
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Könsneutral toalett Könsneutral toalett
Plats för barnvagn Plats för barnvagn
Toalett Toalett
Kaffeservis
Matservis
Kök
Stolar i rader
Videokanon
Bildskärm
Vit duk
Piano/flygel
Ljudanläggning
Dopfunt