Bokning av vigselkyrka, präst och kantor

En vigsel äger i allmänhet rum i en kyrka, men man kan också vigas i sitt hem, ett kapell eller på någon annan plats man kommer överens om med vigselprästen. Vid val av plats och musik bör man beakta att förrättningen är av gudstjänstnatur.

Tillgången till vigselplatser samt präster och kantorer är begränsad – det gäller alltså att vara ute i tid när man planerar sin vigsel. Sommarlördagar är speciellt eftertraktade.

När är det vigsel?

Klockslagen för vigslar på lördagar är kl. 14.00, 14.45 15.30, 16.15, 17.00 och 17.45. Ett undantag utgörs av Åbo domkyrka, där den sista vigseltiden för dagen är kl. 17.

Vigslar ordnas också övriga veckodagar. Ta kontakt direkt med bokningsservice för att få veta mer om dem (kontaktuppgifter nedan).

Så bokar du vigsel

  • Boka vigsel i en kyrka eller ett kapell i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet genom att ringa bokningsservice 040 3417 011 (telefontid mån-fre kl. 9-15, under tiden 14.3-14.4.2022 är telefontiden mån-fre kl. 9-12) eller genom att besöka bokningsservice (Eriksgatan 3, Åbo). En bokning kan inte göras per e-post.
  • Om du vill ha en tvåspråkig vigsel eller fira vigselmässa med nattvard ska du ange det redan vid bokningen.
  • Kom också ihåg personnummer – de behövs i samband med bokningen.

Varje kyrka och kapell erbjuder en unik miljö för vigsel. Man kan bekanta sig med kyrkorna på förhand eller ta en titt när de är öppna, till exempel i samband med söndagsgudstjänsterna.

Medlemmar i Åbo och S:t Karins församlingar betalar ingen skild avgift för sin vigsel. Av medlemmar i andra församlingar uppbärs en hyresavgift på 120 euro för en vigsel i en av samfällighetens kyrkor.

Samkönade brudpar

Samkönade brudpar kan boka Kakskerta, S:t Karins, Kustö, S:t Marie, Martins och Domkyrkans lokaler för vigsel. Kontakta gärna bokningsservicen för närmare instruktioner.