Bokning av vigselkyrka, präst och kantor

En vigsel äger i allmänhet rum i en kyrka, men man kan också vigas i sitt hem, ett kapell eller på någon annan plats man kommer överens om med vigselprästen. Vid val av plats och musik bör man beakta att förrättningen är av gudstjänstnatur.

Tillgången till vigselplatser samt präster och kantorer är begränsad – det gäller alltså att vara ute i tid när man planerar sin vigsel. Sommarlördagar är speciellt eftertraktade.

Vigselbokning 

De tider som finns kvar under lördagar sommaren 2020 samt övriga veckodagar kan bokas från och med 3.6.2019. Vigseltider för vintern 2020–2021 kan bokas från och med 2.9.2019 genom att ta kontakt med bokningsservicen.

När är det vigsel?

Klockslagen för vigslar på lördagar är kl. 14.00, 14.45 15.30, 16.15, 17.00 och 17.45. Ett undantag utgörs av Åbo domkyrka, där den sista vigseltiden för dagen är kl. 17.

Vigslar ordnas också övriga veckodagar. Ta kontakt direkt med bokningsservice för att få veta mer om dem (kontaktuppgifter nedan).

Så bokar du vigsel

  • Boka vigsel i en kyrka eller ett kapell i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet genom att ringa bokningsservice 040 3417 012 (på svenska) eller 040 3417 011 (på finska) eller genom att besöka bokningsservice (Eriksgatan 3, Åbo). En bokning kan inte göras per e-post.
  • En kyrka eller ett kapell kan med undantag för vigslar i juni-september göras tidigast ett år före vigseldatumet. Om du alltså vill boka en kyrka för vigseldatumet 30.4.2020 kan du göra bokningen tidigast 30.4.2019. Vigseltider för lördagar i juni-september 2020 kan man önska under tvåveckorsperioden 2–15.5.2019. De tider som finns kvar under lördagar sommaren 2020 samt övriga veckodagar kan bokas från och med 3.6.2019. Vigseltider för vintern 2020-2021 kan bokas från och med 2.9.2019.
  • Om du vill ha en tvåspråkig vigsel eller fira vigselmässa med nattvard ska du ange det redan vid bokningen.
  • Kom också ihåg personnummer – de behövs i samband med bokningen.

Varje kyrka och kapell erbjuder en unik miljö för vigsel. Man kan bekanta sig med kyrkorna på förhand eller ta en titt när de är öppna, till exempel i samband med söndagsgudstjänsterna.

Medlemmar i Åbo och S:t Karins församlingar betalar ingen skild avgift för sin vigsel. Av medlemmar i andra församlingar uppbärs en hyresavgift på 120 euro för en vigsel i en av samfällighetens kyrkor.