Bokning av vigselkyrka, präst och kantor

En vigsel äger i allmänhet rum i en kyrka, men man kan också vigas i sitt hem, ett kapell eller på någon annan plats man kommer överens om med vigselprästen. Vid val av plats och musik bör man beakta att förrättningen är av gudstjänstnatur.

Tillgången till vigselplatser samt präster och kantorer är begränsad – det gäller alltså att vara ute i tid när man planerar sin vigsel. Sommarlördagar är speciellt eftertraktade.

För tillfället bokas vigseltider till och med 31.5.2025. Du kan boka vigsel via den elektroniska tjänsten eller genom att ringa till bokningsservicen.

OBS! Förändrigar är möjliga: Sommaren 2025: Vigseltider kan bokas i början av Juni 2024. Vigseltider i församlingarnas kyrkor på sommarlördagar år 2025 kan önskas i början av maj 2024 via den elektroniska servicen. Efter tvåveckorsperioden fördelas vigseltiderna mellan dem som har framfört önskemål. Om flera par vill ha samma tid går tiden i första hand till ett par från vigselkyrkans egna församling, i andra hand till ett par från en annan församling inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och i tredje hand till ett par från annan ort. Om grupperingen ovan inte är avgörande lottas tiden ut mellan de par som har önskat samma vigseltid. De vigseltider som har bestämts meddelas till paren under maj 2024.

 

När är det vigsel?

Klockslagen för vigslar på lördagar är kl. 14.00, 14.45 15.30, 16.15, 17.00 och 17.45. Ett undantag utgörs av Åbo domkyrka, där den sista vigseltiden för dagen är kl. 17 och ett annat undantag utgörs Patis kyrka, där den sista vigseltiden för dagen är kl. 16.15.

Vigslar ordnas också övriga veckodagar. Ta kontakt direkt med bokningsservice för att få veta mer om dem (kontaktuppgifter nedan).

Så bokar du vigsel

  • Boka vigsel i en kyrka eller ett kapell i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet genom att ringa bokningsservice 040 3417 011 (telefontid mån-fre kl. 9-15) eller genom att besöka bokningsservice (Eriksgatan 3, Åbo). En bokning kan inte göras per e-post.
  • Om du vill ha en tvåspråkig vigsel eller fira vigselmässa med nattvard ska du ange det redan vid bokningen.
  • Kom också ihåg personnummer – de behövs i samband med bokningen.

Varje kyrka och kapell erbjuder en unik miljö för vigsel. Man kan bekanta sig med kyrkorna på förhand eller ta en titt när de är öppna, till exempel i samband med söndagsgudstjänsterna.

Medlemmar i Åbo och S:t Karins församlingar betalar ingen skild avgift för sin vigsel. Av medlemmar i andra församlingar uppbärs en hyresavgift på 120 euro för en vigsel i en av samfällighetens kyrkor.

Samkönade brudpar

Samkönade brudpar kan boka Kakskerta, S:t Karins, Kustö, S:t Marie, Martins och Domkyrkans lokaler för vigsel. Kontakta gärna bokningsservicen för närmare instruktioner.