Bokning av vigselkyrka, präst och kantor

Gör en vigselbokning i en kyrka eller ett kapell i Åbo och S:t Karins församlingar

Om du vill ha en tvåspråkig vigselförrättning eller begå nattvard, vänligen ange det redan när du gör din bokning. Kom också ihåg personbeteckningarna – du ombeds uppge dem i samband med bokningen.

Det lönar sig att boka vigselceremonin i god tid. Sommarlördagar är särskilt efterfrågade.

Aktuell information om vigselbokningar

För närvarande kan man boka tid för vigsel fram till 31.5.2025. Du kan göra en bokning i e-tjänstenÖppna länk i ny flik eller genom att ringa den kyrkliga samfällighetens bokningsservice, tfn 040 3417 011.

Sommarsäsongens vigseltider 1.6.–30.9.2025 kan bokas fr.o.m. 3.6.2024 kl 9.00.

Förhandsönskemål om vigseltider för sommaren 2025 har avslutat och vigseltider meddelas till dem som har deltagit under maj 2024. Resten av vigseltider kan bokas från och med 3.6.2024 via e-tjänst och telefon kl 9.00.

När sker vigslarna?

  • Vigseltiderna är lördagar klockan 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00 och 17.45.
  • Undantag är Åbo domkyrka, där den senaste vigseltiden är kl. 17, och Patis kyrka, där den senaste vigseltiden är kl. 16.15.
  • Om du önskar ha vigseln på en annan dag eller vid en annan tidpunkt, vänligen kontakta bokningsservicen.

Vigselplatser

Vigsel sker oftast i en kyrka, men kan också förrättas i ett hem, kapell eller på annan plats som överenskommits med vigselförrättaren. Kyrkorna och kapellen erbjuder alla sina personliga miljöer för vigseln. Du kan bekanta dig med de olika kyrkorna i förväg, t.ex. genom att delta i en söndagsgudstjänst.

Vigselplatser utanför Åbo och S:t Karins församlingar

Kyrkorna och kapellen nedan lyder inte under den kyrkliga samfälligheten, och det är lokalernas ägare som ansvarar för avgifter och bokningar. En präst från er hemförsamling kommer också kostnadsfritt till dessa kyrkor för att förrätta vigslar.

Om du planerar en vigselceremoni någon annanstans än i den kyrkliga samfällighetens kyrka eller en annan lokal, se till att boka en vigseltid och en präst från församlingen i god tid. Församlingarna har endast ett begränsat antal vigseltider och ett begränsat antal präster i tjänst. Tidigaste tid för vigsel är kl. 14.00, även i andra lokaler än den kyrkliga samfällighetens på lördagar.

Bröllop för par av samma kön

För vigsel av samkönade par kan du boka lokaler i S:t Karins kyrka, Kakskerta kyrka, Kustö kyrka, S:t Marie kyrka och Martinskyrkan samt Domkyrkan. Kontakta bokningsservicen för närmare information.

Vigselpräst kan vara vilken som helst präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som viger samkönade par. Ta prästfrågan till tals redan när du bokar kyrka.

Vigselns kostnader

Om du är medlem i Åbo och S:t Karins församlingar och gifter dig i en kyrka som hör till den kyrkliga samfälligheten, får du använda kyrkan, prästen och kantorn avgiftsfritt för vigselförrättningen.

Medlemmar i andra församlingar debiteras en lokalavgift på 120 euro för en vigselceremoni i en av den kyrkliga samfällighetens kyrkor. Om en eller flera av vigselparets föräldrar är medlemmar i församlingen, debiteras dock ingen avgift. I särskilda fall kan en skriftlig begäran om avgiftsbefrielse göras i förväg till församlingens sekreterare.

Om en bokad vigsel inte äger rum och inte har avbokats minst två månader i förväg, debiteras en avbokningsavgift på 100 euro. Avbokningsavgiften gäller även för medlemmar i församlingar som tillhör den kyrkliga samfälligheten.

Funderar du på en bokning med liten budget? Se tipsen för att ordna en fest med en liten budget på webbplatsen Naimisiinkirkossa.fiÖppna länk i ny flik (på finska).

Gör en vigselbokning eller fråga mer

Turun ja Kaarinan seurakunnat

Dop- och vigselbokningar via telefon mån–fre kl. 9–15 (endast samtal). Frågor kan också skickas via e-post.

E-tjänst
Huvudingången till Mikaelskyrkan.