Bokning av vigselkyrka, präst och kantor

En vigsel äger i allmänhet rum i en kyrka, men man kan också vigas i sitt hem, ett kapell eller på någon annan plats man kommer överens om med vigselprästen. Vid val av plats och musik bör man beakta att förrättningen är av gudstjänstnatur.

Tillgången till vigselplatser samt präster och kantorer är begränsad – det gäller alltså att vara ute i tid när man planerar sin vigsel. Sommarlördagar är speciellt eftertraktade. I församlingarna i Åbo och S:t Karins kan man boka vigselkyrka tidigast på dagen ett år på förhand, med undantag för lördagarna under juni-september - dem kan man uttrycka önskemål om redan i maj.

Vigselbokning sommaren 2020

Från och med början av maj 2019 förnyas systemet för bokning av vigseltider i kyrkorna i Åbo och S:t Karins. De som planerar sommarbröllop kan under tvåveckorsperioden 2–15.5.2019 framföra önskemål om de lördagar i juni-september 2020 som de önskar gifta sig.

Efter tvåveckorsperioden fördelas vigseltiderna mellan dem som har framfört önskemål. Om flera par vill ha samma tid går tiden i första hand till ett par från vigselkyrkans egen församling, i andra hand till ett par från en annan församling inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och i tredje hand till ett par från annan ort. Om bokningsönskemål trots den här rangordningen fortfarande går på varandra avgörs vem som får den önskade tiden genom lottdragning. De vigseltider som har bestämts meddelas till paren som har önskat dem under maj 2019.

Vigseltidpunktsönskemålen kan framföras genom att ta kontakt med samfällighetens bokningstjänst. Paren önskar mer än ett alternativ.

De tider som finns kvar under lördagar sommaren 2020 samt övriga veckodagar kan bokas från och med 3.6.2019. Vigseltider för vintern 2020–2021 kan bokas från och med 1.9.2019.

När är det vigsel?

Klockslagen för vigslar på lördagar är kl. 15.30, 16.15, 17.00 och 17.45. I juni-september 2020 finns också de tidigare alternativen kl. 14.00 och 14.45. Ett undantag utgörs av Åbo domkyrka, där den sista vigseltiden för dagen är kl. 17.

Vigslar ordnas också övriga veckodagar. Ta kontakt direkt med bokningsservice för att få veta mer om dem (kontaktuppgifter nedan).

Så bokar du vigsel

  • Boka vigsel i en kyrka eller ett kapell i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet genom att ringa bokningsservice 040 3417 012 (på svenska) eller 040 3417 011 (på finska) eller genom att besöka bokningsservice (Eriksgatan 3, Åbo). En bokning kan inte göras per e-post.
  • En kyrka eller ett kapell kan med undantag för vigslar i juni-september göras tidigast ett år före vigseldatumet. Om du alltså vill boka en kyrka för vigseldatumet 30.4.2020 kan du göra bokningen tidigast 30.4.2019. Vigseltider för lördagar i juni-september 2020 kan man önska under tvåveckorsperioden 2–15.5.2019. De tider som finns kvar under lördagar sommaren 2020 samt övriga veckodagar kan bokas från och med 3.6.2019. Vigseltider för vintern 2020-2021 kan bokas från och med 1.9.2019.
  • Om du vill ha en tvåspråkig vigsel eller fira vigselmässa med nattvard ska du ange det redan vid bokningen.
  • Kom också ihåg personnummer – de behövs i samband med bokningen.

Varje kyrka och kapell erbjuder en unik miljö för vigsel. Man kan bekanta sig med kyrkorna på förhand eller ta en titt när de är öppna, till exempel i samband med söndagsgudstjänsterna.

Medlemmar i Åbo och S:t Karins församlingar betalar ingen skild avgift för sin vigsel. Av medlemmar i andra församlingar uppbärs en hyresavgift på 120 euro för en vigsel i en av samfällighetens kyrkor.