Tips för gravskötsel

Sommartid lyser begravningsplatserna upp av blomsterprakt i och med att traditionella sommarblomster planteras på gravarna.

De som slutit grässkötselavtal för en grav kan beställa sommarblommor till graven via kundtjänsten på samfällighetens gravkontor.

Man kan välja bland flera olika sorter och färger på blommorna.

 

Gravkontorets kontaktuppgifter

Gravskötselns kundtjänst finns i gatuplan i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets hus på Eriksgatan 3 A.

Gravkontoret är öppet och har telefontid måndag-fredag kl. 9-14.

Gravkontor tel. 040 341 7253

Gravskötseln tel. 040 341 7010

E-post turku.hautatoimi@evl.fi

Blomstrande perenner vid ett gravsten.

Perenner är ett miljövänligt val

Perenner är ett bra val med tanke på miljön. Perennerna behöver inte bytas ut om våren, som man gör med de sommarblommor som nu används på gravarna.

Perennerna är mer hållbara och lever längre än sina ettåriga släktingar. De får i allmänhet tillräckligt med bevattning av regn och kräver inte mycket gödsel eller bekämpningsmedel för att blomstra, vilket minskar belastningen på jordmånen.

I motsats till sommarblommor blommar perenner inte från plantering till den första frosten, utan bara 1–2 veckor per säsong. Därför bygger många perenners skönhet på dess blad och växtens struktur.

Om de anhöriga väljer att plantera perenner i stället för sommarblommor på en grav är det bra att välja blomma efter växtplats.

Soliga platser

  • Blodnäva - Geranium sanguineum `Max Frei`
  • Sedum - Sedum 'Herbstfreude' (syn. 'Autumn Joy')
  • Kamtjatkafetblad - Sedum kamtschaticum var. ellacombianum

Skugga

  • Hasselört - Asarum europaeum
  • Skuggröna - Pachysandra terminalis

Halvskugga

  • Blomsterfunkia - Hosta 'Francee' (Fortunei-gruppen)
  • Funkia - Hosta 'Golden Tiara' (Nakaina-gruppen)
  • Hosta 'Stiletto'

En perennkatalog finns till påseende på Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets gravkontor. Där presenteras alternativen med beskrivningar och växtplatser.