Sommarcafé

Välkommen liten som stor, ung som gammal för att dela en stund av gemenskap under sommaronsdagarna. Leksaker finns för de allra minsta.

  • alla onsdagar i juni, juli och augusti kl. 13-15 på Aurelias bakgård
  • max antal deltagare enligt gällande restriktioner.
  • anmälning dagen innan kl. 9-11 per tel. 040-3417460.
vallmon på en blomsteräng