Café Orchidé

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffe, sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till tro, kultur och församling. Välkommen med!

  • onsdagar kl. 13-15 i Aurelias första våning
  • Kontaktperson: Nenne Lappalainen 040-3417 467 eller nenne.lappalainen@evl.fi

 

Café Orchidé vårens program 2023

Januari

18.1 Lise-Lotte Hellöre

25.1 Öppna dörrar!

 

Februari

1.2 Päivi Mecklin: Motionens viktighet för seniorer

8.2 GA-lunch, vad är GA?

15.2  Ann-Kristin Åvall, ”Viktigt att stöda kvinnor”

22.2 Öppna dörrar! Fastlagsdagen. Vi planterar något...

 

Mars

1.3 Kalevaladagen,finska kulturens dag

8.3 Marika Björkgren-Thylin, Missionens många ansikten

15.3 Monika Slotte, Israel

22.3 Malena Björkgren, Maria bebådelsetavlor, våffeldag

29.3 Maria Björkgren-Vikström, Påsken,

 

April

5.4 Stilla veckan, inget Café

12.4 Öppna dörrar!

19.4 Vi spelar Bingo!

26.4 Dikter… Ta med en eller flera av dina

favoritdikter.

 

Maj

3.5 Öppna dörrar!

10.5 Vi minns våra mammor

17.5 Utfärd till Fiskars

24.5 Vi sjunger vår– och sommarsånger

30.5 Avslutar Café Orchidé för våren.

 

 

Vid ”Öppna dörrar”  kan programmet ännu ändra. Uppdateringar finns på vår hemsida www.abosvenskaforsamling.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

två äldre damer