Café Orchidé

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffe, sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till tro, kultur och församling. Välkommen med!

  • verksamheten inleds igen under höstterminen då restriktionerna tillåter det
  • Kontaktperson: Eija Grahn

 

två äldre damer