Café Orchidé

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffe, sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till tro, kultur och församling. Välkommen med!

  • onsdagar kl. 13-15 i Aurelias första våning
  • Kontaktperson: Nenne Lappalainen 040-3417 467 eller nenne.lappalainen@evl.fi

 

Café Orchidé våren 2022

Februari

2.2 Runebergsdag! Ingeborg Spiik: Diktläsning
9.2 Lunch till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar
16.2 Öppet hus med andakt
23.2 Olika sätt att förbereda sig inför framtiden / Gerd Hakalax

Mars

2.3 Fastlagsfest/Kalevaladagen
9.3 Traditioner i Åboland / Solveig Sjöblom-Pietarinen
16.3 Öppet hus med andakt
23.3 Miljö och hållbar utveckling / Cecilia Lundberg
30.3 Öppet hus med andakt/ Våren kommer, vi planterar något :)

April

6.4 Tomas Ray: Påsken i kyrkan och i hemmet / Tomas Ray
13.4 Stilla veckan, inget café!!
20.4 Känner du dig sedd och hörd? / Sara Grönqvist
27.4 Öppet hus med andakt

Maj

4.5 Öppet hus med andakt
11.5 Öppet hus med andakt
17.5 Utfärd till Senaps lägergård
18.5 Öppet hus med andakt
25.5 Vi sjunger vårsånger
 

två äldre damer