Café Orchidé

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffe sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till tro, kultur och församling. Välkommen med! 

  • Ons. kl. 13-15, Aurelia (1.vån). Start 15.1.
  • Kontaktperson: Gunilla Lundkvist.

 

VÅREN 2020 CAFÉ ORCHIDÉ

JANUARI

15. Hur mår de kristna minoriteterna i norra Thailand? gäster missionärer Riikka-Maria och Tomas Kolkka

22. Disa – mer än 100, gäst Bjarne Ismark

29. Vi bekantar oss med vikarierande kyrkoherde Clas Abrahamsson

FEBRUARI

5.   Lunch till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar

12. Café

19. Hur gick det för lärjungarna? Gäst Juho Sankamo

26. Finska kyrkan i Stockholm, gäst Birgitta Forsman

MARS

4. Vad är diakoniarbetet i församlingen? Carita Eklund

11. Dopåret firas i Åbo svenska församling, Maria Wikstedt

18. Det heliga äktenskapet, Emma Audas

25. Café med Johan Mullo

APRIL

1.   Café

8. – Inget Café – Stilla veckan

15. Det positiva med väckelserörelser, gäst Eetu Kejonen

22. Bikt och förlåtelse, gäst Tage Kurtén

29. Bilden av Maria Magdalena, Eija Grahn och Gunilla Lundkvist

MAJ

6. Musik vid kyrkliga förrättningar. Marjo Danielsson

13. Utfärd

20. Vårfest

Pensionärer