Café Orchidé

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffe, sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till tro, kultur och församling. Välkommen med!

 • Måndagar kl. 13-15 i Aurelias första våning
 • Vårterminen startar 8.1.2024.

Vårenterminens program

Januari

 • 8.1 Vi sjunger ut Julen. Terhomatti Hämeenkorpi berättar vad svenskan betytt för honom.
 • 15.1 Anna Edgren, kulturkoordinator - kulturutbudet i Åbo.
 • 22.1 Pilgrimsvandring i Domkyrkan. Vi träffas i pilgrimscentret kl. 13. Vandringen passar alla.
 • 29.1 Eila Helander: I missionens tjänst.

Februari

 • 5.2 Lunch till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Gerd Hakalax från Egentliga Finlands minnesförening berättar om "Hjärnhälsa - en sak för alla!"
 • 12.2 Kaj-Mikael Wredlund från Kyrkans utlandshjälp berättar om insamlingen Gemensamt Ansvar.
 • 19.2 Lars-Runar Knuts och Ulrika Wolf-Knuts – Hur stöder missionen Senegals kyrka och samhälle.
 • 26.2 Hanna Suomela berättar om Kyrkans utlandshjälps arbete i Uganda.

Mars

 • 4.3 Vänförsamlingsarbetet i Bergen. 
 • 11.3 Vi pysslar påskkort med eftisbarnen.
 • 18.3 Vi sår frön.

April

 • 8.4 Diakoniutmaningen
 • 15.4 Maria Olin berättar om Stillhetens Yoga.
 • 22.4 Charlotta Berlin: Vårdbiotoper i skärgården.
 • 29.4 Christina Heikkilä: Glimtar från missionsfältet i Colombia.

Maj    

 • 6.5 Aktuellt inom församlingens projekt att förbygga ensamhet och stöda utsatta barnfamiljer.
 • 13.5 Sommarsånger
 • 20.5 Utfärd till Fiskars.
 • 27.5 Vi läser brev från missionsfältet. 


 

 

två äldre damer