Begäran om förbön

Bön innebär att man ställer sig inför Gud. Bara en hjälplös människa kan be. För bön behövs inte nödvändigtvis några ord. Om du vill, kan du begära förbön för de människor eller saker som du är bekymrad över. Du kan begära förbön av församlingsanställda eller lämna en skriftlig begäran i en låda som finns i de flesta kyrkornas förhall. Dessa förbönsämnen tas oftast upp i gudstjänstens förbön. Du kan också skriva ditt förbönsämne nedan. Ditt förbönsämne ges till församlingen.

Kom ihåg att e-post där du skrivit ett förbönsämne inte är ett fullkomligt skyddat sätt att skicka ett förbönsämne. Undvik därför alla person- eller kontaktuppgifter. Vår himmelske Fader känner till dem.