Kolerabegravningsplatsen och kommunala begravningsplatsen

När man kör längs med Kalevavägen mot Österås blir den så kallade Kolerabegravningsplatsen till vänster. På Kolerabegravningsplatsen vilar drygt tvåhundra Åbobor som dog i den koleraepidemi som härjade i staden år 1831. Då låg Kolerabegravningsplatsen i den östra utkanten av staden.

Begravningsplatsen omgärdades med en stenmur år 1838. På begravningsplatsen finns fortfarande några gravmonument över mer välbärgade stadsbor.

En annan koleragravgård har funnits i Kakolabackens sluttning.

För personer med annan än kristen övertygelse eller religion grundades år 1993 en kommunal begravningsplats i Åbo. Största delen av dem som har begravts på den kommunala begravningsplatsen är shiamuslimer som har kommit till Finland som flyktingar.

Underhållet för såväl Kolerabegravningsplatsen som den kommunala begravningsplatsen sköts av Åbo stad.

 

Konfessionslösa begravningsplatser

Kyrkliga samfälligheten upprätthåller två konfessionslösa gravområden.

I samband med Kärsämäki begravningsplats har en begravningsplats för konfessionslösa inrättats. Även på Koroinens begravningsplats i Pikis finns ett gravkvarter för konfessionslösa.