Trådsängsel lappat med järntråd

Diakoni

  • Diakoniarbetarna har tidsbeställning och telefontid tisdagar och torsdagar kl 9-11 på tel. 040-3417 460

Församlingens diakoniarbetare och övriga anställda finns just för dig. Vi ställer upp för samtal i en krissituation, i sorg eller när ditt liv känns meningslöst. När livet blir normalt igen kan du delta i en grupp och få stöd av andra i motsvarande livssituation eller så kan vi besöka dig i ditt hem.  Ta frimodigt kontakt!

 

Tag kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO