Trådsängsel lappat med järntråd

Diakoni

  • Diakoniarbetarna har tidsbeställning och telefontid tisdagar och torsdagar kl 9-11 på tel. 040-3417 460

Församlingens diakoniarbetare och övriga anställda finns just för dig. Vi ställer upp för samtal i en krissituation, i sorg eller när ditt liv känns meningslöst. När livet blir normalt igen kan du delta i en grupp och få stöd av andra i motsvarande livssituation eller så kan vi besöka dig i ditt hem.  Ta frimodigt kontakt!

 

Tag kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

arbetar på deltid under tiden 18.9.2023-17.3.2024, nås bäst på måndagar och onsdagar.