Missionsarbetsgruppen

I församlingen finns en missionsarbetsgrupp vars uppgift är att planera och utveckla församlingens missionsarbete tillsammans med den missionsansvariga prästen (se församlingens instruktion om mission). Under åren 2023-2024 består arbetsgruppen av medlemmarna Anna Edgren (ordf.), Lise-Lotte Hellöre, Eva Menon, Maria Olin och Malena Björkgren (missionsansvarig präst). 

Har du tankar och idéer kring församlingens missionsarbete och internationella arbete - välkommen att kontakta missionsarbetsgruppen!

 

Bilden visar en jordglob och händer som sträcks mot globen.

Tag kontakt

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO