Missionsarbetsgruppen

I församlingen finns en missionsarbetsgrupp vars uppgift är att planera och utveckla församlingens missionsarbete tillsammans med den missionsansvariga prästen (se församlingens instruktion om mission). Under år 2024 består arbetsgruppen av medlemmarna Anna Edgren (ordf.), Lise-Lotte Hellöre, Eva Menon, Måns Enqvist och Malena Björkgren (missionsansvarig präst). 

Har du tankar och idéer kring församlingens missionsarbete och internationella arbete - välkommen att kontakta missionsarbetsgruppen!

 

Bilden visar en jordglob och händer som sträcks mot globen.

Tag kontakt

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO