Diakoni

Diakonins uppgift är att gå med en bit i livet då det är för tungt att gå ensam. Diakoniarbetarna kan kontaktas för samtal eller verksamhet. Tag frimodigt kontak!


Carita Eklund

ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Nenne Lappalainen

diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Agneta Markkula

tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO