Tjäna Gud i vardagen

Liturgin efter liturgin

Gudstjänsten formar mönstret för den kristnes liv. I gudstjänsten övar vi oss i att tjäna Gud och varandra. Vi delar nattvardens bröd och vi kallas att fortsätta dela bröd med vår nästa efter gudstjänsten. Högmässan firas på rätt sätt när den fortsätter i vardagen.

I skriban övar vi oss i att tjäna Gud i vardagen genom att göra sex stycken uppdrag mellan träffarna.  Det som ibland kallas liturgin efter liturgin.

På sidorna 125-138 i skribaboken (länken leder till en pdf-fil som inte är tillgänglig) hittar du exempel på hur du kan tjäna din nästa men du får också gärna hitta på egna alternativ.

Brutet bröd i händerna på en människa

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO