Att bygga församling tillsammans

Församlingen är inte de anställda, alla som hör till församlingen är byggstenar i vår gemensamma kyrka. Det du gör för din nästa är att bygga församling. Du kan vara vän till någon som annars skulle vara ensam, engagera dig som flyktingvän eller delta i våra gudstjänstgrupper.

Gudstjänstgrupper, kontakta Mia Bäck

Flyktingvän, kontakta Malena Björkgren

Missionsgruppen, kontakta Maria Wikstedt

Sticka sockor till nydöpta, kontakta Mia Bäck

Om vi inte har ett färdigt uppdrag för just dig kan vi tillsammans fundera på vad du vill göra alla byggarbetare är viktiga byggstenar i församlingen.

Kavla upp ärmarna och ta kontakt!

kavla upp ärmarna
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 
tf.kyrkoherde, kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
40 341 7466
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling