Att bygga församling tillsammans

Församlingen är inte de anställda, alla som hör till församlingen är byggstenar i vår gemensamma kyrka. Det du gör för din nästa är att bygga församling. Du kan vara vän till någon som annars skulle vara ensam, engagera dig som flyktingvän eller delta i våra gudstjänstgrupper.

Gudstjänstgrupper, kontakta Mia Bäck

Flyktingvän, kontakta Malena Björkgren

Missionsgruppen, kontakta Malena Björkgren

Sticka sockor till nydöpta, kontakta Mia Bäck

Om vi inte har ett färdigt uppdrag för just dig kan vi tillsammans fundera på vad du vill göra alla byggarbetare är viktiga byggstenar i församlingen.

Kavla upp ärmarna och ta kontakt!

uppkavlade ärmar

Ta kontakt

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO