Skriban 2024

Du som är född 2009 (eller tidigare) kan nu anmäla dig till skriban! Den egentliga anmälningstiden är slut, men det finns ströplatser kvar till lägren som du kan anmäla dig till. Skriban är kostnadsfri för Åbo- och S:t Karinsbor om inget annat nämns. 

Om du bor i Åbo eller S:t Karins, är medlem i kyrkan och född 2009 borde du ha fått en skribabroschyr per post. I broschyren hittar du alla skribagruppsalternativ i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Om du inte fått broschyren kan du läsa den här (öppnas i en PDF-fil) eller  beställa hem den via det här formuläret. (länken leder till en finskspråkig sida)

I Åbo svenska församling har vi följande grupper år 2024:


ÅSF1
Aureliaskriban, våren 2024 i Aurelia. Konfirmation 7.9.2024 kl. 12:00. 
Aureliaskriban är en liten grupp som träffas i Aurelia ungefär varannan vecka under våren 2024, gruppen kommer överens om vilken veckodag träffarna är på.

ÅSF2
Dagsskriban, 2-8.6 i Harjattula. Konfirmation 4.1.2025 kl. 12:00.
I dagsskriban deltar du i ett sju dagar långt läger på sommaren. Du är med dagligen ca kl. 9-17:30 och sover hemma om nätterna. 

ÅSF3
Sportlovsläger 1, 17-23.2 i Kunstenniemi. Konfirmation 7.9.2024 kl. 12:00.
Om du vill vara på skribaläger på sportlovet och bli konfirmerad år 2024 ska du välja ett av sportlovslägren. 

ÅSF4
Sportlovsläger 2, 17-23.2 i Kunstenniemi. Konfirmation 7.9.2024 kl. 15:00
Om du vill vara på skribaläger på sportlovet och bli konfirmerad år 2024 ska du välja ett av sportlovslägren. 

ÅSF5
Juniläger 1, 2-8.6 i Harjattula. Konfirmation 4.1.2025 kl. 12:00. 
Om du vill vara på skribaläger på sommaren ska du välja ett av junilägren. 

ÅSF6
Juniläger 2, 8-14.6 i Harjattula. Konfirmation 11.1.2025 kl. 12:00
Om du vill vara på skribaläger på sommaren ska du välja ett av junilägren. 

TEMA6
Sportläger, 19-25.7 i Kunstenniemi. Konfirmation 18.1.2025 kl. 12:00
Om du gillar att röra på dig eller håller på med någon sport kan du välja sportskriban. Det är ett läger med mycket aktivitet som kan innehålla allt från bollspel till dans. Vi formar innehållet enligt gruppens önskemål.

Skriban inleds med en festhögmässa i februari 2024 för Aureliaskriban och sportlovsgrupperna eller i maj 2024 för sommargrupperna. I Åbo svenska församling börjar vi med lägret och fortsätter efter det församlingsintroduktionen med gruppträffar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. 
Samtliga konfirmationer är på lördagar och äger rum i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1 h 40 min. 

Du anmäler dig till skriban via den här sidan. (länken leder till en finskspråkig sida)

Senast till kvällen den 25 oktober får du per e-post veta vilken grupp du är i samt mera info om din skriba.


Vi behåller rätten till ändringar.

 

Skriban 2023 

År 2023 har vi följande grupper:

1001

Dagsskriban 1001 4-10.6.2023 i Harjattula. Konfirmation söndagen den 7 januari 2024 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1002


Sportlovslägret 1002 18-24.2.2023 i Kunstenkari. Konfirmation lördagen den 2 september 2023 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1003

Junilägret 1003 4-10.6.2023 i Harjattula. Konfirmation söndagen den 7 januari 2024 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1004

Junilägret 1004 10-16.6.2023 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 13 januari 2024 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Om du var på läger på sommaren fortsätter din skriba med träffar och högmässor på hösten. Du får mera info av din vuxenledare.

Här hittar du mera info om skriban. (länken leder till en finskspråkig hemsida) 

 

Vuxenskriftskola

Om du vill gå i skriba som vuxen är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster.
 

Vi behåller rätten till ändringar.

Hjälpledare och konfirmander står i ring på Aurelias innergård

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO