Skriban 2022 

Anmälningstiden är slut, men det finns fortfarande ströplatser kvar till en del av lägren. Om du vill anmäla dig till en grupp som börjar skriban 2022 kan du höra av dig till Laura Kota-aho.

Skriban inleds med en festlig högmässa i januari (1002) och i maj (1001, 1003 och 1005).

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

1001

Dagsskriban 1001 29.7-4.8.2022 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 14 januari 2023 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1002


Sportlovsläger 19-25.2.2022 i Kunstenkari. Konfirmation lördagen den 3 september 2022 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1003

Junilägret 1003 11.–17.6.2022 i Kunstenpää. Konfirmation lördagen den 7 januari 2023 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1005

Augustilägret 1005 29.7.–4.8.2022 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 14 januari 2023 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min. 

Skriban 2023

Under sommaren uppdateras den här sidan med info om skribagrupperna 2023. Du som är född 2008 (eller tidigare) kan anmäla dig till skriban från och med 17 augusti. I början av augusti skickas en skribabroschyr med info åt dig hem på posten.

Här hittar du mera info om skriban. (länken leder till en finskspråkig hemsida) 

 

Vi behåller rätten till ändringar.

Hjälpledare och konfirmander står i ring på Aurelias innergård

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO