Skriban 2022 

Anmälningstiden är slut, men det finns fortfarande ströplatser kvar till en del av lägren. Först ska du ta kontakt med Laura Kota-aho för att diskutera vilken grupp du kan anmäla dig till och därefter kan du anmäla dig via den här länken. 

Skriftskolan inleds med en festlig högmässa i januari (1002) och i maj (1001, 1003 och 1005).

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

1001

Dagsskriban 1001 29.7-4.8.2022 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 14 januari 2023 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1002


Sportlovsläger 19-25.2.2022 i Kunstenkari. Konfirmation lördagen den 3 september 2022 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1003

Junilägret 1003 11.–17.6.2022 i Kunstenpää. Konfirmation lördagen den 7 januari 2023 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1005

Augustilägret 1005 29.7.–4.8.2022 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 14 januari 2023 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min. 

 

Här hittar du mera info om skriban. (länken leder till en finskspråkig hemsida) 

 

Vi behåller rätten till ändringar.

Hjälpledare och konfirmander står i ring på Aurelias innergård

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO