Skriban 2023 

Du som är född 2008 (eller tidigare) kan anmäla dig till skriban. Den egentliga anmälningstiden är slut, men det finns ströplatser kvar till en del av lägren. Ta kontakt med Laura Kota-aho om du vill anmäla dig.

Skriban inleds med en festlig högmässa i februari (1002) och i maj (1001, 1003, 1004).

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

År 2023 har vi följande grupper:

1001

Dagsskriban 1001 4-10.6.2023 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 6 januari 2024 kl. 15:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1002


Sportlovslägret 1002 18-24.2.2023 i Kunstenkari. Konfirmation lördagen den 2 september 2023 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1003

Junilägret 1003 4-10.6.2023 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 6 januari 2024 kl 15:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1004

Junilägret 1004 10-16.6.2023 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 13 januari 2024 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Här hittar du mera info om skriban. (länken leder till en finskspråkig hemsida) 

 

Vuxenskriftskola

Om du vill gå i skriba som vuxen är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster.
 

Vi behåller rätten till ändringar.

Hjälpledare och konfirmander står i ring på Aurelias innergård

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO