Skriban 2025

Du som är född 2010 (eller tidigare) kan i år anmäla dig till skriban! Anmälningstiden för skriban 2025 är 14.8-8.9. Skriban är kostnadsfri för Åbo- och S:t Karinsbor om inget annat nämns. Platserna fylls inte i anmälningsordning, så du kan i lugn och ro fundera vilka grupper du vill anmäla dig till.

Om du bor i Åbo eller S:t Karins, är medlem i kyrkan och född 2010, får du en skribabroschyr hem på posten i början av augusti. I den kan du läsa om vilka skribagrupper vi ordnar 2025. Om broschyren inte hittat hem till dig kan du beställa en via den här länken. (länken leder till en finskspråkig sida och öppnas i ett nytt fönster). I augusti hittar du också broschyren och information om våra grupper på den här hemsidan, så du behöver inte pappersbroschyren för att kunna anmäla dig. 

 

 

 

Skriban 2024

I Åbo svenska församling har vi följande grupper år 2024:


ÅSF1
Aureliaskriban, våren 2024 i Aurelia. Konfirmation 7.9.2024 kl. 12:00. 
Aureliaskriban är en liten grupp som träffas i Aurelia ungefär varannan vecka under våren 2024, gruppen kommer överens om vilken veckodag träffarna är på.

ÅSF2
Dagsskriban, 2-8.6 i Harjattula. Konfirmation 4.1.2025 kl. 12:00.
I dagsskriban deltar du i ett sju dagar långt läger på sommaren. Du är med dagligen ca kl. 9-17:30 och sover hemma om nätterna. 

ÅSF3
Sportlovsläger 1, 17-23.2 i Kunstenniemi. Konfirmation 7.9.2024 kl. 12:00.
Om du vill vara på skribaläger på sportlovet och bli konfirmerad år 2024 ska du välja ett av sportlovslägren. 

ÅSF4
Sportlovsläger 2, 17-23.2 i Kunstenniemi. Konfirmation 7.9.2024 kl. 15:00
Om du vill vara på skribaläger på sportlovet och bli konfirmerad år 2024 ska du välja ett av sportlovslägren. 

ÅSF5
Juniläger 1, 2-8.6 i Harjattula. Konfirmation 4.1.2025 kl. 12:00. 
Om du vill vara på skribaläger på sommaren ska du välja ett av junilägren. 

ÅSF6
Juniläger 2, 8-14.6 i Harjattula. Konfirmation 11.1.2025 kl. 12:00
Om du vill vara på skribaläger på sommaren ska du välja ett av junilägren. 

TEMA6
Sportläger, 19-25.7 i Kunstenniemi. Konfirmation 18.1.2025 kl. 12:00
Om du gillar att röra på dig eller håller på med någon sport kan du välja sportskriban. Det är ett läger med mycket aktivitet som kan innehålla allt från bollspel till dans. Vi formar innehållet enligt gruppens önskemål.

Skriban inleds med en festhögmässa i februari 2024 för Aureliaskriban och sportlovsgrupperna eller i maj 2024 för sommargrupperna. I Åbo svenska församling börjar vi med lägret och fortsätter efter det församlingsintroduktionen med gruppträffar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. 
Samtliga konfirmationer är på lördagar och äger rum i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1 h 40 min. 

Om du var på läger på sommaren fortsätter din skriba med träffar och högmässor på hösten. Du får mera info av din vuxenledare.

Du anmäler dig till skriban via den här sidan. (länken leder till en finskspråkig sida)

Senast till kvällen den 25 oktober får du per e-post veta vilken grupp du är i samt mera info om din skriba.


Vi behåller rätten till ändringar.

Här hittar du mera info om skriban. (länken leder till en finskspråkig hemsida) 

 

Vuxenskriftskola

Om du vill gå i skriba som vuxen är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster.
 

Vi behåller rätten till ändringar.

Hjälpledare och konfirmander står i ring på Aurelias innergård

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO