Skriban 2021

  • för ungdomar födda 2006 (eller tidigare).

Skriftskolan inleds med en festlig högmässa i maj (1001, 1003, 1004 och 1005) och i augusti (1002). 

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

1001

Dagsskriban 1001 28.6-4.7.2021 i Aurelia. Konfirmation lördagen den 8 januari 2022 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1002


Dagsläger 21-26.2.2021 i Aurelia. Konfirmation lördagen 4.9.2021 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.
Höstlovsläger 9-15.10.2021 i Kunstenkari. Konfirmation lördagen den 8 januari 2022 kl 15:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1003

Junilägret 1003 12.–18.6.2021 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 8 januari 2022 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1004

Julilägret 1004 2.–8.7.2021 i Pyölinranta. Konfirmation lördagen den 15 januari 2022 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1005

Augustilägret 1005 29.7.–4.8.2021 i Kunstenpää. Konfirmation lördagen den 15 januari 2022 kl 15:00 ii Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min. 

 

Skriban 2020

Av skriban 2020 kvarstår konfirmationerna, som flyttats fram på grund av coronasituationen. 

1003 Konfirmeras 28.8.2021 kl. 12:00 i Åbo domkyrka.

1001 & 1004 Konfirmeras 28.8.2021 kl. 15:00 i Åbo domkyrka.

1006 Konfirmeras 21.8.2021 kl. 11:00 i Åbo domkyrka.

 

Om du vill byta konfirmationsdag, ta kontakt med ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho.

 

Vi behåller rätten till ändringar.

Hjälpledare och konfirmander står i ring på Aurelias innergård

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO