Skriban 2023 

Du som är född 2008 (eller tidigare) kan anmäla dig till skriban från och med den 17 augusti. I början av augusti skickas en skribabroschyr med info åt dig hem på posten.

Anmälningstiden är 17.8-11.9.2022 och anmälan görs via den här sidan. (länken leder till en finskspråkig hemsida)

Skriban inleds med en festlig högmässa i februari (1002) och i maj (1001, 1003, 1004 och 1005).

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

År 2023 har vi följande grupper:

1001

Dagsskriban 1001 4-10.6.2023 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 6 januari 2024 kl. 15:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1002


Sportlovslägret 1002 18-24.2.2023 i Kunstenkari. Konfirmation lördagen den 2 september 2023 kl 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1003

Junilägret 1003 4-10.6.2023 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 6 januari 2024 kl 15:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1004

Junilägret 1004 10-16.6.2023 i Harjattula. Konfirmation lördagen den 13 januari 2024 kl. 12:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

1005

Julilägret 1005 21-27.7.2023 i Kunstenkari. Konfirmation lördagen den 13 januari 2024 kl 15:00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min. 

Här hittar du mera info om skriban. (länken leder till en finskspråkig hemsida) 

 

Skriban 2022

Skriban 2022 fortsätter under hösten med gruppträffar och högmässor. Ta kontakt med din vuxenledare ifall du har frågor om skribans fortsättning. 
Skribagrupp 1003 har konfirmation lördagen 7.1.2023 kl. 12.
Skribagrupperna 1001 & 1005 har konfirmation lördagen 14.1.2023 kl. 12.
 

Vi behåller rätten till ändringar.

Hjälpledare och konfirmander står i ring på Aurelias innergård

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO