Testamentsfonder

Enskilda privatpersoner har testamenterat av sin kvarlåtenskap så att vi skall kunna stöda privatpersoner i behov av ekonomisk hjälp. Mera information fås från diakonikansliet tel. 040-3417460 tisdagar och torsdagar kl. 9-11, under sommarmånaderna endast tisdagar.

Beviljandet av bidrag sker enligt testamentsgivarnas anvisningar om fondmedlens användning. Maximibelopp för bidrag är 1500 € / hushåll under tre års period.

När kan man söka?

Ansökningstiden är fortlöpande.

Hur söker man?

Printa ut ansökningsblanketten nedan och skicka den med bilagor till: Diakonin, Åbo svenska församling, Auragatan 18, 20100 Åbo

Ansökningsblankett kan också hämtas från diakonikansliet på Auragatan 18, 3 vån.

Du blir sedan kallad till en träff med diakoniarbetaren där ni tillsammans går igenom situationen för just dig.

» Här hittar du ansökningsblanketten (pdf)