Åbolands svenska kyrkosångskrets r.f.

Åbolands svenska kyrkosångskrets r.f. är ett samlingsorgan för kyrkokörer och kyrkomusiker i Åboland. Kretsen grundades år 1956 för att främja kyrklig sång och musik samt evangeliskt gudstjänstliv inom Åbolands prosteri. Föreningen är ansluten till Finlands svenska kyrkosångsförbund och info hittar man också på Kyrkosångsförbundets Facebooksida.

Föreningen vill öka gemenskapen mellan de enskilda församlingarnas sångare och musiker och göra det möjligt att tillsammans uppföra större verk än en liten kör kan göra. Föreningen ordnar evenemang inom Åboland, deltar i kyrkomusikfester i Finland och Norden och gör sångarresor till församlingar på Åland och i Sverige. Föreningen informerar om sin verksamhet genom Kretsnytt, som utkommer två gånger per år, och en offentlig sida på Facebook.

Kretsens beställningsverk "Vi famnas av din skapelse" årsjubileum 2006, har framförts många gånger. 

Vi famnas av din skapelse

En körandakt i mässform

Text: Erik Andersson

Musik och arrangemang: Jan Hellberg

Beställningsverk till Åbolands kyrkosångskrets 50-årsjubileum 2006

1. Vi hälsar dig välkommen!

Blandad kör - Barnkör - Instrument

2. Min varelse famnas av din skapelse

Blandad kör - Instrument

3. Bön om förlåtelse

Blandad kör – Instrument

4. Lovpsalm

Blandad kör - Barnkör - Instrument

5. Kyndelsmässopsalm

Blandad kör - Instrument

6. Det började egentligen den gången

Blandad kör - Instrument

7. Helig är vår Herre

Damkör - Barnkör - Instrument

8. Nattvardssång

Blandad kör

9. Kyrkvisa

Blandad kör - Barnkör - Instrument

 

Instrumentbesättning: Flöjt - Violin - Cello

Instrumentsatsen kan ersättas av eller förstärkas med orgel (eller piano).

 

Kretsens funktionärer: 

(Kontaktuppgifter finns i Kretsnytt.)

Ordförande Birgitta Sarelin
Vice ordförande Nina Båge
Kretsdirigent Robert Helin

Vice kretsdirigent Peter Södergård
Kassör Lars-Runar Knuts
Sekreterare Inger Pietiläinen

Ledamot Ulla-Maija Söderlund

 

Tidigare projekt

Högmässa med sånger från Taizé

firades i Åbo domkyrka söndagen den 31.3.2019 med en busslast gäster från Raseborgs kyrkosångkrets. Efteråt blev det mat och mera sång i Aurelia.

Musikgudstjänst "I Guds vind"

Text: Anna-Mari Kaskinen  Musik: Pekka Simojoki

Svensk text: Per Harling

Henrikskyrkan i Åbo lör 17.11.18 kl. 19

Se människan

Text: Erik Andersson  Musik: Juhani Haapasalo

Körandakt för blandad kör, solister (sopran, bas) och orgel. Komponerad till Åbolands svenska kyrkosångskrets 60-årsjubileum den 13 november 2016 kl. 18 i Åbo domkyrka.

Körresa till Åland: Verket framfördes i Jomala kyrka i högmässan söndagen den 29.10.2017 kl. 11 och i Västanfjärds nya kyrka söndagen den 19.11.2017 kl. 18.

Solister: Hanna Lehtonen (13.11.2016), Agneta Rae och Harry Dahlström

Organist(er): Vesa Mäkeläinen (13.11.2016),  Juhani Haapasalo

Dirigent: Marjo Danielsson