Seniorer

Du är välkommen med i all vår verksamhet. Speciellt för dig som är dagledig och själv får bestämma över din tid har vi grupper dagtid. Kom med i gemenskapen, träffa andra, dela och ta del av liv. Tillsammans växer vi som människor. När de egna krafterna avtar är det viktigt att få vara del av en gemenskap - vi behöver varandra.

Vill du fråga om någon grupp, ta frimodigt kontakt.

  • Diakonikansliet tel. 040-3417460, vi är på plats tisdagar och torsdagar kl. 9-11, sommartid endast tisdagar.
  • Församlingsbyrån tel. 040-3417458, måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och kl. 13-15, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12

 

Han skall ge dig nytt livsmod och sörja för dig på din ålderdom. Rut 4:15