tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

arbetar deltid


flyktingkoordinator, församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan


tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.