flyktingkoordinator, församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan


tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

kaplan
Åbo svenska församling

tjänstledig fr.o.m. 1.3.2019


församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.