Emma Audas

församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling

tjänstledig


Malena Björkgren

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Mia Bäck

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Benjamin Häggblom

församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Sofia Liljeström

församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Maria Wikstedt

församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO