tf. kyrkoherde
Åbo svenska församling
Aurakatu 18
20100 Turku
tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

arbetar deltid


tf. kaplan, flyktingkoordinator, församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling

tjänstledig


tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

tf. kaplan och församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.