församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

tf.kyrkoherde, kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
40 341 7466
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling

tjänstledig


församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.