Beställning av ämbetsbevis och släktutredningar

Det finns två typer av ämbetsbevis.

I ett levnadsintyg antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar. Ämbetsbeviset får man direkt med sig. I mån av möjlighet skriver vi ut ämbetsbevis för postning samma dag som beställningen görs.

Ämbetsbevis i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbeviset antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbeviset.

En släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning är inte samma som släktforskning. Obs! Om släktutredningen anger att personen i fråga är vid liv behövs inget skilt ämbetsbevis.

Riksomfattande släktutredningar

I Åbo regioncentralregister expedierar riksomfattande släktutredningar/ämbetsbevis på de personer som tillhör någon av församlingarna i vårt regioncentralregister eller som tillhörde någon av dem vid sin senaste@sista medlemskap i kyrkan.

Medlemsförsamlingar i Åbo regioncentralregister:

 • Gustavs församling
 • Letala församling
 • Lundo församling (även Aura församling och Tarvasjoki församling)
 • Masku församling (även Lemo-Villnäs församling)
 • Merimasku församling
 • Nousis församling
 • Nådendals församling (även Velkua församling)
 • Patis församling
 • Pikis församling
 • Reso församling
 • Rimito församling
 • Rusko församling (även Vahto församling)
 • S:t Karins församling (även Kustö församling)
 • S:t Marie församling
 • Somero församling (även Somerniemi församling)
 • Säkylä-Kjulo församling
 • Tövsala församling
 • Virmo församling (även Karjala församling och Mietois församling
 • Åbo domkyrkoförsamling
 • Åbo Henriks församling
 • Åbo Katarina församling
 • Åbo Martins församling (även Kakskerta församling)
 • Åbo Mikaels församling
 • Åbo svenska församling

Centralregistren och till vilket centralregister hör församlingen? (länken leder till en annan webbplats)

Uppgifter från nedlagda församlingar och DVV

Uppgifter från de församlingar som fanns i de områden i Karelen och Petsamo som Finland avstod till Ryssland beställs från Riksarkivet. (länken leder till en annan webbplats). Om huvudpersonen inte har hört till en församling beställs släktutredningen för den perioden från Myndingheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) (länken leder till en annan webbplats).

Ämbetsbevis på andra språk vid behov

Ämbetsbevisen är på finska och svenska. Vid behov kan ämbetsbevis erhållas på en flerspråkig blankett, där det andra språket utöver endera svenska eller finska är engelska, tyska eller franska. Släktutredning kan erhållas endast på finska och svenska.

Ta kontakt

Mer information om släktutredningar ger Åbo regioncentralregister, tfn 040 341 7229.

Beställning av ämbetsbevis

Beställningen sker i "Beställ ämbetsbevis" -webbtjänsten, per telefon eller genom att besöka Åbo regioncentralregistrets servicepunkt. Vi tar inte emot beställningar via e-post. Färdiga bevis sänds per post eller krypterad e-post eller de kan avhämtas från regioncentralregistret.

Beställ ämbetsbevis -tjänsten är krypterad. För identifierande behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Beställarna i företag och organisationer behöver Suomi.fi -fullmakten (assisterad befullmäktigande för organisationskunder).

Kontaktuppgifterna:

 • Regioncentralregistrets servicepunkts öppettider är 9-14 på vardagar. Telefontiden är må-fre 9-15.
 • Telefon 040 341 7229
 • e-post: turku.keskusrekisteri@evl.fi
 • Besöksadress: Eriksgatan 3, Åbo, 1.vån.
 • Postadress: Åbo regioncentralregister, PB 922, 20101 ÅBO
Kyrkböckerna i arkivet

Avgifter för ämbetsbevis

Avgifter för ämbetsbevis