Beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar

Det finns två typer av ämbetsbetyg.

I ett levnadsintyg antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar. Ämbetsbetyget får man direkt med sig. I mån av möjlighet skriver vi ut ämbetsbetyg för postning samma dag som beställningen görs.

Ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

En släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning är inte samma som släktforskning. Leveranstiden för släktutredningar är några veckor.

Riksomfattande släktutredningar

I Åbo regioncentralregister expedierar riksomfattande släktutredningar/ämbetsbevis på de personer som tillhör någon av församlingarna i vårt regioncentralregister eller som tillhörde någon av dem vid sin senaste@sista medlemskap i kyrkan.

Medlemsförsamlingar i Åbo regioncentralregister:

 • Gustavs församling
 • Letala församling
 • Lundo församling (även Aura församling och Tarvasjoki församling)
 • Masku församling (även Lemo-Villnäs församling)
 • Merimasku församling
 • Nousis församling
 • Nådendals församling (även Velkua församling)
 • Patis församling
 • Pikis församling
 • Reso församling
 • Rimito församling
 • Rusko församling (även Vahto församling)
 • S:t Karins församling (även Kustö församling)
 • S:t Marie församling
 • Somero församling (även Somerniemi församling)
 • Säkylä-Kjulo församling
 • Tövsala församling
 • Virmo församling (även Karjala församling och Mietois församling
 • Åbo domkyrkoförsamling
 • Åbo Henriks församling
 • Åbo Katarina församling
 • Åbo Martins församling (även Kakskerta församling)
 • Åbo Mikaels församling
 • Åbo svenska församling

Åbo regioncentralregister expedierar fr.o.m. 1.2.2022 även Väståbolands finska församlings (Pargas) medlemmars riksomfattande ämbetsbevis i släktutredningsformat för deras eventuella tid före medlemskapet i Väståbolands finska församling, oberoende vilken församling de har tillhört.

Centralregistren och till vilket centralregister hör församlingen? (länken leder till en annan webbplats)

Uppgifter från nedlagda församlingar

Uppgifter från de församlingar som fanns i de områden i Karelen och Petsamo som Finland avstod till Ryssland beställs från Riksarkivet i S:t MichelÖppna länk i ny flik (länken leder till en annan webbplats). Om huvudpersonen inte har hört till en församling beställs släktutredningen för den perioden från Myndingheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) (länken leder till en annan webbplats).

Obs! Om släktutredningen anger att personen i fråga är vid liv behövs inget skilt ämbetsbetyg.

Ämbetsbetyg på andra språk vid behov

Ämbetsbetygen är på finska och svenska. Vid behov kan ämbetsbetyg erhållas på en flerspråkig blankett, där det andra språket utöver endera svenska eller finska är engelska, tyska eller franska. Släktutredning kan erhållas endast på finska och svenska.

Ta kontakt

Mer information om släktutredningar ger Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets centralregister, tfn 040 341 7229.

Beställning av ämbetsbetyg

Ett ämbetsbetyg kan beställas med webblankett eller per telefon (inte per e-post!).

 • Organisationskunder: Elektronisk beställningsblankett
  I början av oktober 2022 tas fullmakter för företag i bruk i tjänsten Beställ ämbetsbevis bestallambetsbevis.fi i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I fortsättningen kan också beställare i företag och organisationer beställa ämbetsbevis via webbtjänsten. Organisationer som beställer ämbetsbevis via tjänsten ska ge sina anställda som gör beställningarna fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. Fullmakten kan göras redan före oktober. Närmare anvisningar om befullmäktigandet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats suomi.fi/fullmakter. Som fullmaktsärende väljs Beställning av ämbetsbevis. Befullmäktigandet av organisationer inom den offentliga förvaltningen sker i tjänsten förtjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi-fullmakter. De separata beställningsblanketterna för beställare i företag och organisationer tas ur bruk i regioncentralregistren under oktober månad.
 • Privatpersoner: E-tjänsten Ämbetsbevis via webben (Länken leder till en extern webbsida och öppnas i ett nyt fönster) För att identifiera dig behöver du bankkoder eller mobilcertifikat.
   
 • Vänligen skriv i beställningens tilläggsuppgifter, om du har beställt intyg från andra församlingar!

 • Centralregistrets telefontid är vardagar kl. 9.00 – 15.00 på numret 040 341 7229 (betjänar på svenska).
 • E-post: turku.keskusrekisteri@evl.fi
Kyrkböckerna i arkivet

Avgifter för ämbetsbetyg

Avgifterna för ämbetsbetyg är fr.o.m. 1.1.2020 i enlighet med kyrkostyrelsens cirkulär följande:

 1. Ett intyg som upprättas manuellt:
  a) 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter
  b) 9 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkoböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt
  c) 30 euro för andra intyg än sådana som avses i punkt b och som upprättas utgående från uppgifter i kyrkböckerna. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.
   
 2. 45 euro för huvudpersonens del för ett intyg som upprättats med hjälp av KirDifunktionen i kyrkans gemensamma medlemsdatasystem och 9 euro för ett intyg som gäller huvudpersonen. För varje person upprättas ett eget intyg. Levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika användningsändamål debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg
   
 3. Intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter (levnadsintyg) 9 euro
   
 4. Utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska 9 euro
   
 5. 45 euro för ett intyg som upprättas för släktforskning. Om upprättandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period
   
 6. 45 euro för ett intyg för vetenskaplig forskning. Om utarbetandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period
   
 7. En kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna 9 euro
   
 8. Arbete som föranleds av kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker 45 euro. Om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras 9 euro per sida för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är intyg över prövning av hinder mot äktenskap samt andra intyg som utfärdas avgiftsfritt enligt lag.

Övriga avgifter

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både faktureringen och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post - och banktjänster.

För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.