Flyktingverksamhet

…jag var främling och ni välkomnade mig. (Matt 25:35)

Ända från början då det kom många asylsökande till Finland, år 2015, gick församlingen in för att hjälpa de som kom till Åbo. Till en början har det handlat om att åka ut och bekanta sig med flyktingar som bodde på lägergårdar och bli vänner. Det har handlat om att samla ihop hygienartiklar, hjälpa att hitta i staden och lära sig språket och hjälpa till asylprocessen.

Vår församling har kontakt med många flyktingar och asylsökande. Så till den grad att vi fr.o.m. hösten 2018 har en deltidsanställd flyktingkoortinator, som enbart skall ta hand om ärenden som berör våra flyktingvänner. Men stommen i flyktingarbetet utgörs ändå av alla frivilliga som är vänner, ringer, besöker och är med som flytthjälp mm. Om du är intresserad av att vara med i flyktingarbetet kontakta Malena Björkgren.

 

Se din medmänniska

”Då jag började jobba i Åbo svenska församling våren 2017 var en av mina arbetsuppgifter flyktingarbetet.

Då jag fick höra och se vad församlingen har gjort och gör för asylsökande och flyktingar i Åbo blev jag stolt, glad och imponerad. De första intrycken var att församlingen hade varit med från första början då det kom många asylsökande till Åbo. Församlingen hade förstått att här måste man hjälpa sin medmänniska. Då jag talar om församlingen menar jag alla de frivilliga i församlingen som ställde upp med att dela ut varm dricka utanför polishuset så att de som köade för att lämna in asylansökan mitt i vintern kunde få en drägligare tillvaro. Eller bli och vara vänner under den långa och påfrestande asylprocessen, att stöda och översätta blanketter. Jag var glad över all den hjälp församlingen gett genom att ge kläder, hjälpa till med flyttar, att åka på utflykt och att lära känna varandra genom öva språket tillsammans.

Sommaren 2017 gjorde vi en utfärd till Nagu med våra flyktingvänner. Jag minns hur vi satt på båten till Nagu och jag funderade på om båtfärden tog upp minnen hos mina vänner på någon skranglig gummibåt på vattnet på vägen till Europa, men jag tänkte att det kanske inte var någon av dessa människors öde, tills en av deltagarna tog fram sin telefon och visade bilder hur deras gummibåt kommit till Grekland, och mitt hjärta brast.

I samvaron med nya vänner från andra länder och i asylprocessen är din hjälp och närvaro viktig. För att göra asylprocessen mer dräglig, att hjälpa någon framåt i livet, precis som var och en som vi möter hjälper oss vidare i livet.

Som församling och som kristna har en möjlighet att öppna vårt hjärta för en människa vi inte känner eller är från ett främmande land eller vi kan välja att stänga vårt hjärta. Vi kan arbeta för en värld som inkluderar istället för att stänga ut. Välkommen med i flyktingarbetet!”

 

Maria Wikstedt, församlingspastor

En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
flyktingkoordinator, församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO