Flyktingverksamhet

…jag var främling och ni välkomnade mig. (Matt 25:35)

Fr.o.m. hösten 2018 har vi en deltidsanställd flyktingkoortinator, som enbart skall ta hand om ärenden som berör flyktingar, asylsökande och papperslösa. Kom med i församlingens flyktingverksamhet! Stommen i flyktingverksamheten utgörs av alla frivilliga som är vänner, ringer, besöker, hjälper till med språket samt med att komma in i ett nytt samhälle. Om du är intresserad av att vara med i flyktingarbetet kontakta Malena Björkgren.

 

På gång:

- Träffar för frivilliga inom flyktingverksamheten ordnas varje termin. Som bäst planeras träffen för hösten 2021! Mera info kommer.

En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
En flyktingfamilj för 2000 år sedan.

Ta kontakt

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO