Flyktingverksamhet

…jag var främling och ni välkomnade mig. (Matt 25:35)

Fr.o.m. hösten 2018 har vi en deltidsanställd flyktingkoordinator, som tar hand om ärenden som berör flyktingar, asylsökande och papperslösa. Kom med i församlingens flyktingverksamhet! Stommen i flyktingverksamheten utgörs av alla frivilliga som är vänner, ringer, besöker, hjälper till med språket samt med att komma in i ett nytt samhälle. Om du är intresserad av att vara med i flyktingarbetet kontakta Malena Björkgren.

 

En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
En flyktingfamilj för 2000 år sedan.

Ta kontakt

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO