Flyktingverksamhet

…jag var främling och ni välkomnade mig. (Matt 25:35)

Hösten 2015 kom det många asylsökande till Finland, också till Åbo. Församlingen ville göra något för och med de som kom. Till en början handlade det om att träffas vid flyktingboenden, bli bekanta och göra saker tillsammans, lära känna staden osv. En del av de kontakter som skapades det första året finns kvar ännu idag - och många fler har kommit till.

Fr.o.m. hösten 2018 har vi en deltidsanställd flyktingkoortinator, som enbart skall ta hand om ärenden som berör flyktingar, asylsökande och papperslösa. Stommen i flyktingarbetet utgörs ändå av alla frivilliga som är vänner, ringer, besöker, hjälper till med språket och är med som flytthjälp mm. Om du är intresserad av att vara med i flyktingarbetet kontakta Malena Björkgren.

Volontärer inom flyktingverksamheten träffas ett par gånger per termin. Följande träff:

- Mån. 25.11 kl. 17.30-19 i Aurelia, (vån 2). Varmt välkommen med! Hör av dig till Malena om du vill delta.

 

Se din medmänniska

”Då jag började jobba i Åbo svenska församling våren 2017 var en av mina arbetsuppgifter flyktingarbetet.

Då jag fick höra och se vad församlingen har gjort och gör för asylsökande och flyktingar i Åbo blev jag stolt, glad och imponerad. De första intrycken var att församlingen hade varit med från första början då det kom många asylsökande till Åbo. Församlingen hade förstått att här måste man hjälpa sin medmänniska. Då jag talar om församlingen menar jag alla de frivilliga i församlingen som ställde upp med att dela ut varm dricka utanför polishuset så att de som köade för att lämna in asylansökan mitt i vintern kunde få en drägligare tillvaro. Eller bli och vara vänner under den långa och påfrestande asylprocessen, att stöda och översätta blanketter. Jag var glad över all den hjälp församlingen gett genom att ge kläder, hjälpa till med flyttar, att åka på utflykt och att lära känna varandra genom öva språket tillsammans.

Sommaren 2017 gjorde vi en utfärd till Nagu med våra flyktingvänner. Jag minns hur vi satt på båten till Nagu och jag funderade på om båtfärden tog upp minnen hos mina vänner på någon skranglig gummibåt på vattnet på vägen till Europa, men jag tänkte att det kanske inte var någon av dessa människors öde, tills en av deltagarna tog fram sin telefon och visade bilder hur deras gummibåt kommit till Grekland, och mitt hjärta brast.

I samvaron med nya vänner från andra länder och i asylprocessen är din hjälp och närvaro viktig. För att göra asylprocessen mer dräglig, att hjälpa någon framåt i livet, precis som var och en som vi möter hjälper oss vidare i livet.

Som församling och som kristna har en möjlighet att öppna vårt hjärta för en människa vi inte känner eller är från ett främmande land eller vi kan välja att stänga vårt hjärta. Vi kan arbeta för en värld som inkluderar istället för att stänga ut. Välkommen med i flyktingarbetet!”

 

Maria Wikstedt, församlingspastor

En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
En flyktingfamilj för 2000 år sedan.
tf. kaplan, flyktingkoordinator, församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO