Högsta beslutande makt hos gemensamma kyrkofullmäktige

I en kyrklig samfällighet är det gemensamma kyrkofullmäktige som har den högsta beslutande makten. Gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom församlingsval bland medlemmarna i församlingarna.

I Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet hör 51 förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige. De har valts i församlingsvalet och är för sin kristna övertygelse kända konfirmerade medlem av församlingen som har fyllt 18 år senast den första valdagen.

Till medlem i kyrkofullmäktige kan man inte välja en tjänsteinnehavare i församlingen eller en person som är anställd av församlingen i huvudsyssla. Fullmäktigemedlemmarnas mandatperiod är fyra år, alltså till följande församlingsval.

Kyrkofullmäktige fattar bl.a. beslut om kyrkans och församlingens egendom, byggande av byggnader som församlingen behöver, grundande och utvidgande av begravningsplats, bestämmande av avgifter för gravplatser, inrättande och indragande av församlingarnas tjänster, fastställande av budget, övervakning av församlingens egendom, förvaltning och skötsel samt alla beslut som kräver kvalificerad majoritet eller skall underställas.

Nuvarande kyrkofullmäktige har valts får åren 2023–2026.

Mötestider under våren 2024

 • 24.4 kl. 18
 • 19.6 kl. 18

Mötestider under hösten 2024

 • 24.10 kl. 17 
 • 11.12 kl. 17

Förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2023–2026

Ordförande Harri Lukander, viceordförande Maria Lahtinen.

Henrikinseurakunta

 • Pauli Engblom, Partiotyön Ystävät
 • Maria Lahtinen, Partiotyön Ystävät
 • Siiri Leppäjoki, Yhteinen kirkkomme 
 • Seppo Niemi, Yhteinen kirkkomme
 • Varpu Ruohonen, Yhteinen kirkkomme

Kaarinan seurakunta

 • Rasmus Hakala, Kokoomus ja sit
 • Tero Kuusisto, Partiotyön Ystävät
 • Ari Malmi, Yhteinen kirkkomme
 • Maria Ranne, Partiotyön Ystävät
 • Ismo Seivästö, Yhteinen kirkkomme
 • Salli Suominen, Partiotyön Ystävät

Katariinanseurakunta

 • Virpi Hirvensalo, Vihreä kirkko
 • Eija Koskivaara, Partiotyön Ystävät
 • Samuel Oliveros De Nordenflicht, Sosialidemokraattisen ja sitoutumattoman seurakuntaväen ehdokaslista
 • Ari Rantanen, Sosialidemokraattisen ja sitoutumattoman seurakuntaväen ehdokaslista
 • Sakari Warro, Partiotyön Ystävät

Maarian seurakunta

 • Henna Jagt, Partiotyön Ystävät
 • Jaana Koskenniemi, Sinisellä polulla
 • Mikko Laurén, Sinisellä polulla
 • Terhi Lehtovaara, Yhteinen kirkkomme
 • Merja Nurmio, Sosialidemokraattisen ja sitoutumattoman seurakuntaväen ehdokaslista
 • Eevi Raunio, Yhteinen kirkkomme
 • Marika Siika, Sosialidemokraattisen ja sitoutumattoman seurakuntaväen ehdokaslista
 • Laura Vuoristo, Partiotyön Ystävät

Martinseurakunta

 • Satu Alanen, Sinisellä polulla
 • Pekka Larkela, Yhteinen kirkkomme
 • Liisa Laukkanen, Vihreä kirkko
 • Seppo Muurinen, Yhteinen kirkkomme
 • Matilda Pärssinen, Vihreä kirkko
 • Lotta Valve, Partiotyön Ystävät

Mikaelinseurakunta

 • Jarno Kuivala, Sinisellä polulla
 • Kari Mäenpää, Yhteinen kirkkomme
 • Anna Pitkäjärvi, Partiotyön Ystävät
 • Viivu Seila, Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki
 • Aleksi Stenberg, Sinisellä polulla
 • Hanna Suomela, Partiotyön Ystävät
 • Ulla-Maija Vierimaa, Sinisellä polulla

Paattisten seurakunta

 • Anneli Heikkilä, Yhteinen kirkkomme
 • Mimmi Ruusunen, Yhteinen kirkkomme

Piikkiön seurakunta

 • Heidi Haapakoski, Partiotyön Ystävät
 • Karri Koristo, Yhteinen kirkkomme
 • Harri Lukander, Partiotyön Ystävät

Tuomiokirkkoseurakunta

 • Sofia Engblom, Partiotyön Ystävät
 • Tom Linkinen, Vihreä kirkko
 • Lauri Palmunen, Yhteinen kirkkomme
 • Anni Puhakka, Sinisellä polulla
 • Helmi-Riitta Toivari, Partiotyön Ystävät

Åbo svenska församling

 • Ulla Achrén, Församlingen Nära dig
 • Petra Lindblad, Liv och gemenskap i församlingen
 • Siv Sandberg, Liv och gemenskap i församlingen
 • Filip Schauman, Liv och gemenskap i församlingen