Konfirmander i albor runt altaret i Åbo domkyrka

Konfirmander

Skriftskolan

Skriftskolan, eller skriban som den ofta kallas, är dopundervisning. I skriftskolan får du undervisning om den tro och den kyrka som du har blivit döpt till eller som du överväger att bli döpt till.

Skriftskolan är en en-gång-i-livet upplevelse som du bara inte kan missa!

Varför gå i skriftskola?

Vad är meningen med livet? Varför finns jag? Finns det en gud? Hurdan är Gud? Är Gud en han eller en hon? Har Jesus funnits på riktigt? Varför dog Jesus på ett kors? Vad händer när vi dör? Vad är gott och vad är ont? Varför finns det lidande i världen? Hur ber man? Finns det en djävul? Vad tror kyrkan på?

I skriftskolan har du möjlighet att fundera på allt mellan himmel och jord. Du lär dig nya saker om dig själv och om Gud. I skriftskolan får du lära dig grunderna i kristen tro. Du får också lära känna din hemförsamling och den kyrka som du hör till.

När du är konfimerad...
... får du självständigt delta i nattvarden
... får du bli fadder/gudförälder
... får du gifta dig i kyrkan (det räcker att du har fått skriban godkänd)
... har du som 16-åring rätt att rösta i kyrkliga val
... är du som myndig valbar i kyrkliga val

Våra målsättningar

  • för skriftskolan i Åbo svenska församling

1. Du upplever att du är älskad.
2. Du lär känna Jesus.
3. Du lever i församlingens gemenskap

  • i skribagruppen
  • i ungdomsverksamheten
  • i högmässan

4. Du får verktyg för Gudsgemenskap.
5. Du övar dig i nästankärlek.

Olika slags skriftskolor

Lägerskriba (ÅSF 2-6 + TEMA)

Lägerskriftskolan inleds med en festhögmässa i februari eller maj (under årskurs 8). På sportlovet eller på sommaren (mellan årskurs 8 och 9) deltar man i ett sju dagar långt läger. Efter lägret fortsätter församlingsintroduktionen med gruppträffar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Lägerskriftskolornas deltagare konfirmeras i september samma år eller i januari följande år (under årskurs 9).

Aureliaskriba (ÅSF 1)

Aureliaskriban inleds med en festhögmässa i februari (under årskurs 8). Vi träffas några timmar åt gången i en liten grupp under våren i Aurelia. Dagsskriftskolans deltagare konfirmeras i september samma år (under årskurs 9).

Specialskriftskola

Om du har särskilda behov som behöver beaktas i undervisningen och de praktiska arrangemangen kan du gå i en specialskriftskola. Du kan välja mellan att gå i en privat skriftskola i Åbo svenska församling, kontakta då Laura Kota-aho, eller tillsammans med andra ungdomar från Borgå stift, kontakta då omsorgspräst Claus Terlinden, 040 688 14 51, claus.terlinden@evl.fi.

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet arrangerar specialskriftskolor på finska. Mer information om dessa ger prästen Pertti Arola, 050 570 26 56, pertti.arola@evl.fi.

Vuxenskriftskola

Om du är vuxen och vill bli konfirmerad kan du delta i vår vuxenskriftskola.  Ta kontakt med  någon av församlingens präster. Kontaktuppgifter till Åbo svenska församlings präster hittas här.

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO