Vi svängde på kakan 2011

I Åbo svenska församling förnyade vi skriftskolan 2011. Vi planerade förnyelsen i samarbete med föräldrar och församlingens förtroendevalda.

Förnyelsen innebär att vi inleder skriftskolan med lägret. Efter lägret fortsätter skriftskolan med skribaträffar, uppdrag, gudstjänster, orgelkonsert och andra evenemang.

Varför ville vi förnya skriftskolan?

  1. Före förnyelsen upplevde konfirmanderna att allt det som hände före lägret (det som kallas församlingsorienteringen) och särskilt gudstjänsterna var tråkiga. En massa måsten som man genomlider för att få delta i det roliga lägret.
  2. Under församlingsorienteringen lärde vi inte känna konfimanderna eftersom de var så många.
  3. En del konfirmander mår dåligt. De kämpar med sig själva, med familjen, med skolan eller något annat. Först under lägret fick konfirmanderna förtroende för ledarna och kunde dela svåra saken. Då var skriftskolan nästan över.

Varför svängde vi på kakan?

  1. Konfirmanderna får en positiv upplevelse av skriftskolan från första början.
  2. Vi lär känna varandra genast i början. Vi har minskat på storleken på lägrena och under sju dagar har man gott om tid att umgås. Det är roligare att träffas i församlingen och i gudstjänsterna när man känner varandra.
  3. På lägret får konfirmanderna undervisning i kristen tro och om gudstjänsten och efter lägret får de öva sig i att leva som kristna och fira gudstjänst.
  4. Efter lägret har vi möjlighet att under ett halvt års tid fortsätta stöda de ungdomar som mår dåligt.

Nu har skribaförnyelsen några år på nacken och konfirmanderna tycker bättre om församlingsorienteringen och gudstjänsterna än före förnyelsen. Det visar de undersökningarn som vi gjort både före och efter förnyelsen.

En del församlingar i Borgå stift har inspirerats av vår skribaförnyelse och har också valt att svänga om ordningen i skriftskolan.