Gravskötsel

Den avlidnas anhöriga kan själva sköta graven utöver den allmänna skötsel som den kyrkliga samfälligheten står för.   Huvudansvaret för gravskötseln har innehavaren av gravrätten, som i allmänhet är en anhörig.

Man kan sluta ett gravvårdsavtal med samfälligheten och då överförs huvudansvaret för skötseln av graven till den kyrkliga samfälligheten.

Skötseln kan betalas antingen årligen eller i en klumpsumma för 25 år. Skötsel av gravsten betalas skilt. I stenskötseln ingår tvättning och rätning av gravsten.

När en kund tar kontakt reder vi ut vilken typ av grav det är frågan om och hur stor den är, eftersom det avgör priset på gravskötseln.

Om kontaktuppgifterna för den som beställer gravskötseln förändras eller kontaktpersonen för graven byts ut bör man anmäla det till gravkontorets kundtjänst.

När ett långvarigt skötselavtal upphör meddelar vi om detta genom ett tillkännagivande på graven eller per brev, om den anhöriga har gett sina kontaktuppgifter till gravkontoret.

I frågor som gäller gravskötsel kan man kontakta Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets gravkontor.

Gravkontorets kontaktuppgifter

Gravskötselns kundtjänst finns i gatuplan i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets hus på Eriksgatan 3 A.

Gravkontoret är öppet och har telefontid måndag-fredag kl. 9-14.

Gravkontor tel. 040 341 7253

Gravskötseln tel. 040 341 7010

E-post turku.hautatoimi@evl.fi

Åbo begravningsplats.