Samtalsstöd

Livet bjuder på uppförsbackar och nedförsbackar. Vi behöver få tala med andra om våra erfarenheter och reda upp våra tankar tillsammans med någon. Den egna närkretsen är inte alltid den rätta eller så saknas nära personer. Församlingens medarbetare ställer upp när livet krisar sig. Vi träffar dig gärna för enskilda kostnadsfria samtal.

Relationskriser eller livskriser

  • Då du är mitt uppe i en separation eller har mist en nära anhörig kan det vara bra att tala med någon utomstående. Diakoniarbetarna finns till för det, vi bokar in en eller några tider för dig.
  • Familjerådgivningen ger tider för parsamtal.
  • Sorgebearbetning och samtal när någon dött ordnas med några dagars varsel om det behövs. I akuta fall med det snaraste.

Sjukdom

  • Sjukdom kan drabba vem som helst. Att bli sjuk kan väcka frågor och rädslor. Då kan det vara bra att tala om det som känns jobbigt med någon. Boka en tid med någon av församlingens diakoniarbetare eller präster för samtal.

Själavård vid andlig nöd

  • Ibland behöver alla få prata om sina funderingar kring tro och livets mening. Vi arbetar utgående från vår tillit till en Gud som stöder och bär då livet krisar sig och du är välkommen att dela dina tankar med oss.
Bekymrad man i telefonen, pengar i bakgrunden

Tag kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO