Vuxna och seniorer

Vad erbjuder församlingen sina vuxna deltagare? Många olika grupper samlas runt något tema. I år är det kanske tid att reflektera över vad allt som samlats på hög i det egna livet? Hur kan du fylla ditt liv med sådant som ger mening i stället för att stjäla energi? Kanske du skulle vilja skriva din livsberättelse? Eller skulle du vilja dela dina tankar med någon annan i motsvarande livssituation? Ta kontakt så berättar vi gärna om de olika grupperna.

bibel med trädkors
tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.

tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO