Morgondop

Enklare än så här kan det knappast vara att ordna med dop. I samband med Morgondop har precis allt förberetts för familjen.

Vi informerar på denna sida om datumet för följande Morgondop då datumet bestämts.

Morgondop
Bild: Jussi Vierimaa

Vad är Morgondop?

Morgondop är ett trevligt, gemensamt och festligt tillfälle där man kan låta döpa sitt barn. Barnet får vara litet eller lite äldre, alla är välkomna. Ta gärna med några nära och kära för att fira denna glada fest. Under Morgondopet sjunger vi bekanta barnpsalmer.

Hur förrättningen exakt utformas beror på hur många barn och i vilken ålder barnen som anmäls till Morgondopet är. Två till fyra familjer per gång samlas till dopfest kring dopfunten för cirka en halv timme. Du får veta närmare tidpunkt för dopet när vi tar kontakt med er i god tid innan dopdagen.

Under dopet kan barnet vara klätt i släktens dopkolt, vanliga kläder eller en dopkolt som man får låna av församlingen.

Vad ska man tänka på?

Om åtminstone den ena av föräldrarna hör till kyrkan kan barnet döpas. Om barnet är över 12 år räcker det med båda vårdnadshavarnas godkännande för dopet, men om hen har fyllt 15 år ska hen få dopundervisning före dopet.

Barnet som döps ska ha två konfirmerade faddrar som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. Om ni har svårt att hitta faddrar kan församlingen hjälpa till med det. Från och med 1.7.2023 räcker det med att barnet har endast en konfirmerad fadder som hör till evangelisk-lutherska kyrkan.