Morgondop

Enklare än så här kan det knappast vara att ordna med dop. I samband med Morgondop har precis allt förberetts för familjen, till och med dopkaffet.

Det andra Morgondopet för familjer i Åbo och S:t Karins ordnas i Åbo domkyrka lördag 19.10.2019. E-anmälan till den gemensamma dopdagen inleds i början av september.

Morgondop
Bild: Jussi Vierimaa

Vad är Morgondop?

Morgondop är ett trevligt, gemensamt och festligt dopevenemang där man kan låta döpa sitt lilla eller lite större barn. Ta gärna med nära och kära för att fira den glada tilldragelsen och låta sig väl smaka av dopkaffet som församlingen bjuder på. I samband med Morgondopet sjunger vi bekanta barnpsalmer.

Hur förrättningen exakt utformas beror på hur många barn och vilken ålders barn som anmäls till Morgondop. Två till fyra familjer per gång samlas till dopfest i kyrkan för cirka en halv timme. Du får veta närmare tidpunkt för dopet när vi tar kontakt i god tid innan dopdagen.

Under dopet kan barnet vara klätt i släktens dopkolt, vanliga kläder eller en dopkolt som man får låna av församlingen.

Vad ska man tänka på?

Om åtminstone den ena av föräldrarna hör till kyrkan kan man få sitt barn döpt. Om barnet är över 12 år räcker det med båda vårdnadshavarnas godkännande för dopet, men om hen har fyllt 15 år ska hen få dopundervisning före dopet.

Barnet som döps ska ha två faddrar som hör till kyrkan. Om ni har svårt att hitta faddrar kan församlingen hjälpa.

 

Ta kontakt: 

Peter Eriksson, präst i församlingarna i Åbo och S:t Karins, peter.eriksson@evl.fi