Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.abosvenskaforsamling.fi och har utarbetats 18.9.2020. Uppdaterat 8.3.2023.

Underlaget för beskrivningen är den expertbedömning av tillgängligheten som utfördes i april 2020, där man koncentrerade sig framför allt på innehållet och tillgängligheten. Bedömningen genomfördes av Eficode Oy.  

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Vi säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder:

 • Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé.
 • Tillgängligheten hör till våra interna rutiner.
 • Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis.
 • Vi erbjuder våra anställda kontinuerlig tillgänglighetsutbildning.
 • Vår organisation har klara tillgänglighetsmål och ansvarsnivåer.
 • Vår organisation har fastställda metoder för kvalitetssäkring av tillgängligheten.

Utvärderingsmetoder

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:

 • En extern expertorganisation har bedömt tjänstens tillgänglighet. Bedömningen gjordes huvudsakligen med sökmotorerna Firefox och Chrome. Verktygstestningen genomfördes med dator, till största delen med NVDA-notläsningsprogrammet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsens tillgänglighetsstandard i dagsläget:

 • Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.

Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter)

För en del av bilderna saknas textmotsvarigheter eller så beskriver textmotsvarigheten inte bildens innehåll tillräckligt bra. Vi korrigerar de texter som saknas så snart som möjligt. (WCAG 1.1.1)

Text i bilden

I vissa diagramfigurer/reklamer för evenemang/bilder finns text, men texten erbjuds inte i tillgänglig form. Vi kompletterar textmotsvarigheterna eller sidans innehåll med texter så snart som möjligt. (WCAG 1.4.5)

Tabeller

På vår webbplats används tabeller där det förekommer brister i markeringen av rubrikraden. Vi korrigerar bristerna så snart som möjligt. (WCAG 1.3.1)

Trasiga länkar

På vår webbplats kan förekomma trasiga länkar, vi korrigerar dem så snart som möjligt. Meddela oss om du upptäcker en länk som inte fungerar. (WCAG 2.4.4)

Otydligt namngivna länkar

På vår webbplats finns en del länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver vart länken leder. Vi håller som bäst på och modifierar länkarna så att de blir mer begripliga. (WCAG 2.4.4)

Rubrikmarkeringar som saknas

På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen. Vi åtgärdar situationen så snart som möjligt. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Färgkontrast 

Kontrasten mellan text och bakgrund/ikoner/visuella presentationer är inte på alla ställen i enlighet med WCAG-standarden. Vi korrigerar bristerna som gäller färgkontrasten så snart som möjligt. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)

Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga, Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Vi har övergått till det nya ärendehanteringssystemet Dynasty 10, som gör det möjligt att i fortsättningen producera tillgängliga handlingar för bland annat förvaltningens och beslutsfattandets behov.

Videor

Våra videor har för närvarande ingen textning eller syntolkning. Videorna på webbplatsen textas inom två veckor från att de publicerats, med undantag av videor publicerade före 23.9.2020, som inte omfattas av lagstiftningen. (WCAG 1.2.2, 1.2.5)

Ljudinspelningar (såsom podcasts, inbandningar)

Alla våra ljudinspelningar har för närvarande inte textmotsvarigheter. Webbplatsens ljudinspelningar kompletteras med textmotsvarigheter inom två veckor från att de publicerats.

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister

 • Fel i det tekniska genomförandet (WCAG 4.1.2)
 • Unika id-attribut (WCAG 4.1.1)

Omfattas inte av lagstiftningen

 • Dokument (Pdf, Word, PowerPoint, Excel). En del av pdf-filerna har publicerats före 23.9.2018. Dessa omfattas inte av lagens tillämpningsområde, och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifterna i en fil i icke-tillgänglig form får man genom att fråga efter dem via kontaktuppgifterna nedan, (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)
 • Kartor. På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)
 • Videor. På vår webbplats finns videor som har publicerats före 23.9.2020 och som inte har textning eller syntolkning. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)
 • Ljudinspelningar. På vår webbplats finns ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020 och som saknar textmotsvarighet. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)
 • Arkiverat webbinnehåll. På webbplatsen finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2020 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)
 • Externa webbplats eller tjänster. Innehåll publicerade i tjänsten av användarna eller av andra utomstående, och vilka inte är producerade, finansierade eller övervakade av den som själv tillhandahåller servicen, omfattas inte av kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Elektronisk kommunikationstjänst

URL-adress: https://asiointi.turunseurakunnat.fi/

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet utnyttjar Innofactor Prime -kommunikationstjänster, där förbättringar för tillgänglighet och användbarhet har gjorts. Notläsaren stöder tills vidare inte kalendervisningen, men till övriga delar uppfyller tjänsten kraven för WCAG 2.1. -standardens A.A-nivå.

Om du inte kan använda tjänsten för elektronisk kommunikation, kan du uträtta dina ärenden med oss även på andra sätt. En annan möjlighet för att uträtta ärenden har lämnats i anslutning till varje enskild webblankett.

Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats?

Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen / Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000
Gör anmälan med webblankett.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
 • Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
 • Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
 • Safari (Mac), nyaste versionen

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Denna webbplats har uppdaterats efter att betydande förändringar gjorts 30.7.2021.