Beslutsfattande i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Högsta beslutande makten i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige som har valts genom församlingsvalÖppna länk i ny flik (länken leder till en annan webbplats). Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingens förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet.

Varje församling inom samfälligheten har sitt eget församlingsråd, som fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen. Medlemmarna i församlingsråden i församlingarna i Åbo och S:t Karins återfinns på församlingarnas egna sidor.

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna.

I församlingarna finns också kommittéer och arbetsgrupper. De deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom gör de förslag för förtroendeorgan, t.ex. församlingsrådet.

Reglementen och instruktioner

Nyckeltalen för församlingsvalen 2022 i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Översikt av de invalda förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige

 • Valda 51
 • Nya invalda 30
 • Medelålder 49 år
 • Män 20, kvinnor 31
 • Fördelning enligt kandidatlista:
  Partiotyön Ystävät 16
  Yhteinen kirkkomme 14
  Sinisellä polulla 7
  Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki 5
  Vihreä kirkko 4
  Liv och gemenskap i församlingen 3
  Kaarinan kokoomus & sitoutumattomat 1
  Församlingen nära dig 1

Valdeltagandet i valet av gemensamma kyrkofullmäktige

 • Valdeltagandet 10,4 %
 • Andelen förhandsröster 6,8 %
 • 16-17 åringarnas valdeltagande 6,3 %

Röstningsaktiviteten församlingsvis

 • Henrikinseurakunta 9,8 %
 • Kaarinan seurakunta 11,0 %
 • Katariinanseurakunta 10,2 %
 • Maarian seurakunta 9,4 %
 • Martinseurakunta 10,9 %
 • Mikaelinseurakunta 8,6 %
 • Paattisten seurakunta 20,5 %
 • Piikkiön seurakunta 11,9 %
 • Tuomiokirkkoseurakunta 12,4 %
 • Åbo svenska församling 12,5 %