Förvaltning och ekonomi

Förvaltnings- och ekonomitjänsterna är belägna på 3 våningen i samfällighetens hus (Eriksgatan 3).

Den kyrkliga samfällighetens förvaltnings- och ekonomitjänster betjänar vardagar må-fr kl. 9–15 per telefon och över nätet. Det är möjligt att uträtta ärenden vid besök på platsen genom att avtala därom på förhand. Du kan kontakta förvaltnings- och ekonomitjänstpersonalen via telefonväxeln, tfn 040 341 7111.

Registratorskontoret tar i första hand emot dokument och formulär elektroniskt. Kontaktuppgifter: turku.kirjaamo@evl.fi, tfn 040 341 7202. Man kan lämna brevpost till servicepunkten på gatuplanet eller i postluckan (låst behållare) i samfällighetens hus (Eriksgatan 3, Åbo).

E-faktureringsadress:

003702048091
E-faktureringsoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

En faktura kan sändas som e-faktura via den avgiftsfria leverantörsportalen. Leverantörsportalen är en tjänst, i vilken fakturorna upprättas och skickas elektroniskt, om den som sänder fakturan inte har ett faktureringssystem. Leverantörsportalen kräver registrering. 

Projektet, namnet och enheten som referens

Den kyrkliga samfällighetens FO-nummer: 0204809-1, Momsnummer FI02048091