Mary Aho
diakoniassistent
Åbo svenska församling

Diakoni och hjälp

040 341 7468
Auragatan 18, 20100 Åbo
anträffbar ti-toCarita Eklund

Carita Eklund
diakonissa
Åbo svenska församling

Diakoni och hjälp

040 341 7473
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18, 20100 Åbo
Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9.11.Eija Grahn

Eija Grahn
diakon
Åbo svenska församling

Diakoni och hjälp

040 341 7467
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18, 20100 Åbo
Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9.11.