dagklubbsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

tisdagar och fredagar 8.30-11.30 Centralen för fostran jasmin.nisunen@evl.fi 040-3417217

eftermiddagsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

mån-fre 11.30-17.00 Centralen för fostran paivi.sillanpaa@evl.fi 040-3417620


flyktingkoordinator, församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan


kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Åbo Svenska Kyrkokör


tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.


kantor
Åbo svenska församling

tjänstledig


tf. församlingspastor och diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

byråsekreterare
Åbo svenska församling
Centralregister
Eriksgatan 3
20100 ÅBO

Ämbetsbetyg, släktutredningar, hindersprövningar inför äktenskap och övriga folkbokföringsärenden.

tf. kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
tf. barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

i tjänst huvudsakligen tisdag-torsdag

tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO

kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

diakoni och hjälp.


ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

församlings- och informationssekreterare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och 13-15, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12.


Vaktmästeri
Auragatan 18
20100 ÅBO

församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.