Församlingsvalet 2018

Församlingsvalet äger rum i november 2018. Då väljs kyrkans nya förtroendevalda för åren 2019–2022. I Åbo och S:t Karins väljs medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 10 medlemmar till varje enskild församling.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren. Förtroendevalda besluter bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur. Temat för församlingsvalet 2018 är Min kyrka.

Viktiga datum

Kandidatrekryteringen avslutas 17.9.2018

Förhandsröstning 6–10.11.2018

Valdag söndag 18.11.2018

Ett val med två valsedlar

Församlingarna i Åbo och S:t Karins bildar en kyrklig samfällighet. Därför röstar Åbo- och S:t Karinsborna i två val. I församlingsvalet väljs medlemmar

De båda valen har egna kandidatlistor. Samma person kan välja att kandidera i båda valen eller i bara det ena.

» Läs mera

Gemensamma kyrkofullmäktige

I gemensamma kyrkofullmäktige fattas de viktigaste besluten rörande Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets ekonomi och personal. Varje församling inom den kyrkliga samfälligheten har representanter i kyrkofullmäktige.

» Läs mera

Församlingsrådet

Alla de tio församlingarna i Åbo och S:t Karins har ett eget församlingsråd. Församlingsrådet planerar, utvecklar och leder församlingens verksamhet och beslutar hur församlingens medel används.

» Läs mera

Statistik från valet 2014

I församlingsvalet 2014 var röstningsprocenten i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet 13,0.

» Läs mera

Min kyrka

Temat för församlingsvalet 2018 är Min kyrka. I sociala medier används hashtaggen #minkyrka.

» Församlingsvalet i sociala medier