Ett val med två valsedlar

Församlingarna i Åbo och S:t Karins bildar en kyrklig samfällighet. Därför röstar Åbo- och S:t Karinsborna i två val. I församlingsvalet väljs medlemmar till var och en församlings församlingsråd, och även till den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige. Valsedeln för församlingsrådet är orange och för gemensamma kyrkofullmäktige vit.

  1. Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar besluten om den kyrkliga samfällighetens budget, kyrkoskattesats, byggprojekt och om de största understöden. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan församlingarna. Röstsedeln för kyrkofullmäktige är vit.
  2. Varje församlings eget församlingsråd leder verksamheten i församlingen. Församlingsrådet beslutar om församlingens verksamhet och väljer församlingens medarbetare. Barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland de äldre och diakonin med prioriteringar hör till församlingsrådens behörighet. Röstsedeln för församlingsrådet är orange.

De båda valen har egna kandidatlistor. Samma person kan välja att kandidera i båda valen eller i bara det ena.