Kontakt

Allmänna valärenden

 • Tuija Alihaanperä, projektinformatör
  tel. 040 3417 200
  tuija.alihaanpera@evl.fi
   
 • Hanna Lehto, direktör för centralregistret
  hanna.lehto@evl.fi
   
 • Centralregistret
  Eriksgatan 3, 20100 Åbo
  PB 922, 20101 Åbo
  tel. 040 3417 111
  öppet mån-fre kl. 8-15.45

Åbo svenska församling

 • kyrkoherde Mia Bäck, mia.back@evl.fi, 040 341 7466
 • valnämndens sekreterare Annika Niemelä, annika.niemela@evl.fi, 040 341 7469
 • församlings- och informationssekreterare Tove Peltoniemi, tove.peltoniemi@evl.fi, 040 341 7458