Resultatet från församlingsvalet 2018 i Åbo svenska församling

På församlingsvalets egentliga valdag den 18 november är vallokalerna öppna till kl. 20. Valresultatet i Åbo svenska församling publiceras på den här webbsidan när rösträkningen är klar.

I förra valet visste man omkring kl. 23 vilka de nya förtroendevalda var.

Resultaten är preliminära. Den 21 november bekräftar valnämnden församlingens valresultat och därefter offentliggörs det officiellt på församlingens anslagstavla. Vi publicerar alla invalda personers namn också på nätet.

Det går också att följa med rösträkningen (på finska) via Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets Twitterkonto @Turunsrk.

Under valkvällen följer den riksomfattande Valstudion med rösträkningen på finska på adressen evl.fi. Sändningen börjar kl. 21.

» Valresultatet i alla församlingar i Åbo och S:t Karins och samfällighetens gemensamma resultat hittar du här

Åbo svenska församling

http://www.abosvenskaforsamling.fi/

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Andelen förhandsröster

0,0 %

16-17 åringarnas valdeltagande

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 0 st
Nya invalda 0 st
Medelålder år 0 år

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Andelen förhandsröster

0,0 %

16-17 åringarnas valdeltagande

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 0 st
Nya invalda 0 st
Medelålder 0 år