Resultatet från församlingsvalet 2018 i Åbo svenska församling

På församlingsvalets egentliga valdag den 18 november är vallokalerna öppna till kl. 20. Valresultatet i Åbo svenska församling publiceras på den här webbsidan när rösträkningen är klar.

I förra valet visste man omkring kl. 23 vilka de nya förtroendevalda var.

Resultaten är preliminära. Den 18 november bekräftade valnämnden församlingens valresultat och därefter offentliggörs det officiellt på församlingens anslagstavla. Vi publicerar alla invalda personers namn också på nätet.

Det går också att följa med rösträkningen (på finska) via Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets Twitterkonto @Turunsrk.

Under valkvällen följer den riksomfattande Valstudion med rösträkningen på finska på adressen evl.fi. Sändningen börjar kl. 21.

» Valresultatet i alla församlingar i Åbo och S:t Karins och samfällighetens gemensamma resultat hittar du här

Resultaten är till en del preliminära och bekräftas senast 21.11.

 

Åbo svenska församling

http://www.abosvenskaforsamling.fi/

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

12,5 %

Antal väljare som röstat 950
Antal röstberättigade 7595

Andelen förhandsröster

8,8 %

16-17 åringarnas valdeltagande

12,7 %

Antal väljare som röstat 23
Antal röstberättigade 181

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 4 st
Nya invalda 1 st
Medelålder år 47 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Siv Sandberg forskare 11 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 606,00 * 251
Henrik Karlsson  vd 8 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 303,00 * 127
Åsa Gustafsson socionom yh 3 Kandidatlista Församlingen Nära dig 296,00 * 84
Petra Lindblad studentombud 9 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 202,00 * 106

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Anders Mannfolk   dipl.ing. 10 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 151.5 60
Susanne Björkman agrolog 2 Kandidatlista Församlingen Nära dig 148.0 79
Magnus Gräsbeck   översättare, trubadur 7 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 121.2 42
Marina Sjöblom-Kyllönen   verksamhetsledare 12 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 101.0 20
Lars Nyberg språkbadslärare 4 Kandidatlista Församlingen Nära dig 98.6667 66
Lillemor Wennerström ergoterapeut, serviceansvarig 6 Kandidatlista Församlingen Nära dig 74.0 57
Catherine Sid   dipl.korrespondent, ekon.mag. 5 Kandidatlista Församlingen Nära dig 59.2 10

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

12,5 %

Antal väljare som röstat 950
Antal röstberättigade 7595

Andelen förhandsröster

8,8 %

16-17 åringarnas valdeltagande

12,7 %

Antal väljare som röstat 23
Antal röstberättigade 181

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 12 st
Nya invalda 3 st
Medelålder 49 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Siv Sandberg forskare 20 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 629.0 148
Lars-Runar Knuts fil.lic. 16 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 314.5 98
Åsa Gustafsson socionom yh 26 Kandidatlista Församlingen Nära dig 287.0 57
Måns Enqvist polis, juris doktor 14 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 209.667 77
Margó Storm 22 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 157.25 63
Linda Lindholm   politices magister 28 Kandidatlista Församlingen Nära dig 143.5 56
Petra Lindblad studentombud 17 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 125.8 53
Emma Olander   teol.stud. 19 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 104.833 44
Susanne Björkman agrolog 25 Kandidatlista Församlingen Nära dig 95.6667 52
Anders Järvinen psykoterapeut 15 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 89.8571 40
Rami Nurmi   datanom 18 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 78.625 32
Lillemor Wennerström ergoterapeut, serviceansvarig 32 Kandidatlista Församlingen Nära dig 71.75 44

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Marie-Louise Ståhl-Norrholm   företagare, musiker 23 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 69.8889 27
Magnus Taxell   timmerman 24 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 62.9 19
Lars Nyberg språkbadslärare 30 Kandidatlista Församlingen Nära dig 57.4 38
Anita Ahtiainen   Lärare i religion, präst 13 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 57.1818 19
Marina Sjöblom-Kyllönen   verksamhetsledare 21 Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen 52.4167 9
Gunveig Jörkell   sjukskötare, pensionär 27 Kandidatlista Församlingen Nära dig 47.8333 24
Nina Lindholm   städare 29 Kandidatlista Församlingen Nära dig 41.0 10
Catherine Sid   dipl.korrespondent, ekon.mag. 31 Kandidatlista Församlingen Nära dig 35.875 6

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.