Hemmaröstning

Du får förhandsrösta hemma om din rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till röstningsstället.

För att kunna rösta hemma ska du anmäla det per telefon till församlingssekreteraren i din församling. Anmälan kan på dina vägnar göras av en annan person, till exempel en närstående. Om du har en närståendevårdare kan hon eller han rösta samtidigt.

Gör din anmälan om hemmaröstning i god tid, senast den 2 november 2018 före kl. 16.

Församlingssekreterarna i församlingarna i Åbo och S:t Karins:

 • Henriksförsamlingen och S:ta Katarina församling
  församlingssekreterare Katri Lautjärvi, 040 341 7350
 • S:t Karins församling och Pikis församling
  församlingssekreterare Maj Röyskö, 040 341 7312
 • S:t Marie församling och Patis församling
  församlingssekreterare Katja Johansson, 040 341 7233
 • Martinsförsamlingen och Mikaelsförsamlingen
  församlingssekreterare Katriina Kosola, 040 341 7290
 • Domkyrkoförsamlingen
  församlingssekreterare Pia Taponen, 040 341 7351
 • Åbo svenska församling
  församlings- och informationssekreterare Tove Peltoniemi, 040 341 7458
 • Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets centralregister
  centralregistret sköts av Salla Tenkanen, 040 341 7227

Hemmaröstning i november

Hemmaröstning sker den 6−9 november 2018 kl. 9−20 och den 10 november 2018 kl. 9−16. Du får i förväg, med två timmars noggrannhet information om när valförrättaren besöker dig för att förrätta röstningen. Utom du själv och valförrättaren ska dessutom en av dig utsedd eller godkänd person som har fyllt 18 år vara närvarande vid hemmaröstning.